Overheidsopdracht: Ondersteuning pilootprogramma ‘Een leerecosysteem voor Limburg’

Lokale leerecosystemen zijn een beloftevolle praktijk en hefboom voor het creëren en ondersteunen van een leercultuur van jongs af aan en doorheen het verdere leven. Dit door leren op lokaal niveau te laten plaatsvinden, levensbreed en in de leefwereld en dagelijkse realiteit van burgers. ESF Vlaanderen lanceert een oproep om in Limburg lokale besturen aan te zetten om op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) actief de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen.

Tijdens de projectperiode van deze gekozen projecten voorziet ESF Vlaanderen ondersteuning bij de uitvoering van de acties. Wij zijn op zoek naar een (consortium van) externe dienstverlener(s) met relevante expertise, die ons hierin bijstaan. We beogen ondersteuning voor onderstaande acties (deze lijst is niet lineair of limitatief):

  • Netwerkvorming tussen leerecosystemen die in Limburg opstarten en actoren die in Limburg interesse tonen om een leerecosysteem te vormen. 
  • Het opbouwen van de capaciteit (kennis, vaardigheden, …) omtrent het opzetten van leerecosystemen bij projectleiders en lokale stakeholders.
  • Het netwerk inspireren en connecteren met goede praktijken binnen en buiten Vlaanderen.
  • Het bouwen aan een kennisnetwerk omtrent leerecosystemen in Vlaanderen 
  • Het monitoren van de voortgang, het borgen van geleerde lessen en evaluatie van het pilootprogramma, in functie van een  Vlaams programma rond leerecosystemen dat voorzien is voor 2023 en in samenwerking met het Partnerschap Levenslang Leren vorm krijgt. 

De aanpak voor het leveren van deze ondersteuning wordt meer concreet gemaakt eens (het consortium van) externe dienstverlener(s) gekend is.

Alle informatie over deze ondersteuningsopdracht kan u raadplegen in het bestek in bijlage.