Opleidingen van de toekomst

Opleidingen van de toekomst

566
Deadline
Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier de nodig acties voor uit te rollen.
Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Wie maakt de opleiding(en) van de toekomst?

Deadline
Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk.
Bovenlokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

Bovenlokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

557
Deadline
Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan zowel centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen als aan de transversale doelstellingen van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025.
Lokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

Lokale Netwerkorganisatie voor gevangenissen

554
Deadline
Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden.
EVC en Beroepskwalificerende trajecten

EVC en Beroepskwalificerende trajecten

553
Deadline
Deze oproep staat enkel open voor VDAB
SWITCH 2022 – werkplekuitwisseling voor werknemers

SWITCH 2022 – werkplekuitwisseling voor werknemers

549
Deadline
Gesloten oproep SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring.
Overheidsopdracht: Ondersteuning pilootprogramma ‘Een leerecosysteem voor Limburg’

Overheidsopdracht: Ondersteuning pilootprogramma ‘Een leerecosysteem voor Limburg’

Deadline
Het ondersteunen van projecten bij de uitvoering van hun acties rond het opzetten van leerecosystemen.