Limburgse inclusieve arbeidsmarkt

Limburgse inclusieve arbeidsmarkt

69
Deadline

Met deze oproep zet Europa WSE in op de performantie van de Limburgs arbeidsmarkt.

Leerecosystemen (fase 2)

Leerecosystemen (fase 2)

65
Deadline

Met deze oproep maken we werk van een leercultuur in Vlaanderen en maken we de omslag naar een lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt.

Inclusieve Werkvloeren

Inclusieve Werkvloeren

59
Deadline

Met de oproep Inclusieve Werkvloeren wil Europa WSE partnerschappen financieren die een coherent dienstverleningsaanbod formuleren om ondernemingen en hun werkvloeren te ondersteunen met betrekking tot instroom- en retentievraagstukken van meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Dienstverlening Detentie

Dienstverlening Detentie

58
Deadline

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening te financieren om gedetineerden tijdens de periode van detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt. Die dienstverlening vangt aan binnen de gevangenismuren.

Herhaling Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

Herhaling Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

57
Deadline

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Dit door het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) in en rond de Vlaamse en Brusselse penitentiaire inrichtingen.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een business case’

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een business case’

Deadline

Met deze opdracht wil Europa WSE zaakvoerders, medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers van Vlaamse (profit en sociale-profit) ondernemingen een tool in handen te geven waarmee zij zelf zicht krijgen op de return on investment (ROI) van financiële investeringen in werkbaar werk.

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO’s’

Overheidsopdracht ‘Ontwikkeling van een methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO’s’

Deadline

Met deze opdracht beoogt Europa WSE (een) overlegmethodiek(en) te ontwerpen die KMO’s binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen om ideeën en mogelijke oplossingen door te voeren in de praktijk.

Oproep Brussel - projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek

Oproep Brussel - projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek

56
Deadline

Europa WSE wil een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk.

Oproep 'Lokale partnerschappen'

Oproep 'Lokale partnerschappen'

64
Deadline

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners.

Leergoesting

Leergoesting

Deadline

De opdracht omvat het begeleiden van KMO’s in Vlaanderen bij het optimaliseren van concrete leeractiviteiten en bij het bevorderen van de context waarin de leeractiviteit is ingebed, met name het leerklimaat van de organisatie. In deze fase kunnen dienstverleners zich kandidaat stellen.