Ondersteunen van lokale besturen in de coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners

Ondersteunen van lokale besturen in de coördinatie van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners

579
Deadline

Om het tekort aan middelen bij lokale besturen voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen bij te passen, wordt vanuit Europa WSE deze oproep gelanceerd. We gebruiken AMIF- middelen om gedeeltelijke vergoeding op te vangen van de functionarissen die specifieke taken voor de coördinatie van het opvangbeleid van de tijdelijke ontheemden.