Informeer- en Connecteersessies | Limburg

Europa WSE investeert ook in 2024 in het versterken van sociale inclusie en maatschappelijke participatie van personen met een complexe problematiek. Dit doen we dankzij de inzet van de medewerkers in de Lokale Partnerschappen en onze projecten in de Vlaamse gevangenissen.

Na de Kick-Off die op 30 januari plaatsvond, verbinden we graag deze twee werelden concreet via provinciale Informeer- en Connecteertrajecten. 

Per project of Lokaal Partnerschap verwachten we minimaal twee deelnemers. Bij voorkeur ontvangen we een gezonde mix van eerstelijnswerkers en coördinerende medewerkers.

Deadline inschrijven: 05/04/2024
-

Netwerklunch

-

Plenaire start

We geven meer info over waarom we hier zitten, het belang van de verbinding - vanuit de verschillende invalshoeken: lokale partnerschappen, justitiehuizen, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. 

-

Regionale connectie

We leren elkaar op een interactieve manier beter kennen.

Via parallelle workshops zal daarnaast ook ruimte voorzien worden om o.a. in te gaan op zaken als privacy & infodeling in een justitiële context en leren van elkaar vanuit casusbespreking

Om de connectie zo concreet en relevant mogelijk te maken, vragen we om op voorhand na te denken over één of meerdere casussen waarbij je een justitiabele persoon met complexe problematieken hebt begeleid, of momenteel aan het begeleiden bent.

-

Pauze

-

Regionale connectie

Vervolg sessie 

-

Plenair slot

We lichten toe wat de verdere stappen zijn in de Informeer- en Connecteertrajecten.  

De inschrijvingen zijn afgelopen.

Locatie
VAC Hasselt - Hendrik Van VeldekeKoningin Astridlaan 63500 Hasselt
Datum