Sociale inclusie

De pijler 'Sociale inclusie' richt zich op het ondersteunen van mensen met complexe uitdagingenHet doel is om hen, vanuit hun eigen context, te helpen volledig deel te nemen aan de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Lokale partnerschappen
Europa WSE faciliteert VDAB en lokale besturen om duurzame, dynamische partnerschappen op te zetten. Deze partnerschappen zijn operationeel sinds januari 2024.

Detentie
Europa WSE werkt samen met het Agentschap Justitie en Handhaving. Ze creëren en versterken netwerken om de hulp- en dienstverlening te verbeteren voor personen in detentie, met als doel hun re-integratie in de samenleving.

Agenda

Er zijn voorlopig geen evenementen gepland rond dit thema.