Communiceer over je project

Zet jouw Europees project in de kijker

Jouw project draagt bij tot een maatschappelijk hoger doel, en daar mag je fier op zijn.

Samen met jou willen we vanuit Europa WSE graag meer zichtbaarheid geven aan zulke relevante projecten. Laat ons weten waar je mee bezig bent, wat de resultaten zijn en hoe je daarmee naar buiten treedt. Dat kan door ons via e-mail op de hoogte te brengen of ons te taggen in jouw socialemediaberichten, zodat we jouw boodschap mee kunnen verspreiden.

Europese communicatieverplichtingen

Vanuit Europa gelden er een aantal communicatieverplichtingen voor Europese projecten.  Hieronder leggen we duidelijk uit wat, waar en wanneer je precies moet communiceren.