Ons team

De afdeling 'Europese programma's (of kortweg 'Europa WSE') maakt deel uit van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Onze afdeling telt acht teams die zich buigen over de strategische thema's en de operationele werking. Leer ze hieronder beter kennen.

Afdelingshoofd

Benedict Wauters

Benedict Wauters

Dienst werkend leren, activering en inclusie

sara dp

 

Sara De Pelsemaeker

Team inclusieve ondernemingen en detentie

Inclusieve Ondernemingen 

Inclusieve werkvloeren realiseren om meer mensen, ook zij die moeilijker hun weg vinden,  duurzaam te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Europa WSE zet met een kwalitatief en afgestemd aanbod in op het ondersteunen van ondernemingen, rond inclusievraagstukken over instroom en retentie. 

Detentie 

Gedetineerden en ex-gedetineerden voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving. Dat vraagt om een goed afgestemd aanbod van hulp- en dienstverlening, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. 

Europa WSE zet samen met het Agentschap Justitie en Handhaving in op het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden om zo de directe dienstverleningen te verbeteren voor (ex-)gedetineerden. We doen dit afgestemd met de doelstellingen van het Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden en Geïnterneerden 2020-25 (STRAP).

adriana
Adriana Lopez
Imen
Imen De Dobbeleer
pieter
Pieter Van Sande
 
    
Tine
Tine Stryckers
stefaan
Stefaan Windels
foto Caroline
Caroline Meyers
 
    

 

Team lokale partnerschappen en kwetsbare groepen

Personen met een complexe problematiek ondersteunen zodat zij vanuit hun context gehoord/gezien worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk. 

Europa WSE zal in functie van die doelstelling VDAB en lokale besturen faciliteren om duurzame, dynamische partnerschappen in de steigers te zetten met relevante dienstverleners. Deze partnerschappen zullen operationeel zijn vanaf januari 2024, wanneer de huidige werkingen onder het lopende ESF-programma aflopen.
 

Anneleen
Anneleen Dewitte
Delphine
Delphine Ampe
Fien
Fien Synaeve
Jelle
Jelle Debaenst
Tyne
Tyne Van der Veken
Jonas
Jonas François
      

Dienst lerend werken en duurzaam ondernemen

Marjolein
Marjolein Van Den Broeck

Team lerende organisatie

Het team Lerende organisatie helpt KMO’s in Vlaanderen zich te blijven ontwikkelen in een veranderende wereld, met zorg voor de medewerkers en de omgeving.

We ondersteunen deze organisaties in het maken van een werkomgeving (structuur en cultuur) waarin medewerkers zinvolheid ervaren, toegang hebben tot de nodige kennis, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten, en zich zowel fysiek als psychologisch veilig voelen.

We verhogen ook het lerend vermogen van deze organisaties om de werkomgeving aan te passen indien nodig, zodat zij hun doelstellingen kunnen blijven bereiken.

Anke
Anke De Craemer
Ineke
Ineke De Brue
Nikas
Nikas Goossens
Sara s
Sarah Smeyers
wouter
Wouter Verdonck
simon
Simon Swennen
      

Team competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen

Het team ‘Competentieversterking en LLL in intersectorale partnerschappen’ maakt samen werk van SWITCH, SCOPE, E-leren, Opleidingen van de toekomst en Competentiechecks bij KMO’s.  In het nieuwe programma willen wij competentie denken toekomstgericht én duurzaam binnenbrengen bij kmo’s. We maken hierbij ook de koppeling met LLL en opleiding in allerlei vormen. Als strategie voor deze doelstelling willen we partnerschappen stimuleren tussen verschillende sectorale intermediaire instanties en andere relevante actoren.

Stephanie
Stephanie Beavis
Sofie
Sofie Bogaerts
Catherine
Catherine Bonnarens
Tom
Tom De Bruyn
Silke
Silke Van Hiel
     
Liesbeth
Liesbeth De Wolf
Carine
Carine Pauwels
Lotte
Lotte Verstraeten
 
   

 

 

Team Ondernemen en Leren in Ecosystemen

Sarah
Sarah Boutens
Sukran
Sükran Bulut
Bie
Bie De Keulenaer
Wim
Wim Pelkmans
    
Evelyn
Evelyn Smeyers
Lisa
Lisa Van Hecke
Eline
Eline Vermeersch
 
    

Dienst organisatie en programmabeheer

Tine p
Tine Polfliet

Team beheer en controle

Team Beheer en Controle heeft binnen de afdeling Europese programma's cruciale overkoepelende taken die ze uitvoert in kader van een goed beheer van de verschillende programma’s en enkele grote projecten van de intermediaire organen (VDAB en Departement Onderwijs). Het team staat niet alleen ten dienste van de afdeling en het Departement Werk en Sociale Economie, maar biedt ook een kwaliteitsvolle dienstverlening aan diverse klanten. De expertise van het team bevindt zich in verschillende domeinen waaronder ICT, financieel, controle-activiteiten, MLP, etc. Hierdoor kan je bij het team onder andere terecht voor vragen over de applicaties van Europa WSE, de intermediaire organen, betalingen, MLP, indicatoren enz.

Yves
Yves Verniest
Hendrik
Hendrik Maebe
Patrick
Patrick De Mooter
Carlien
Carlien De Rop
 
     
Stefaan
Stefaan Ryckewaert
Yaro
Yaro Uyttersprot
Nathan
Nathan Rockelé
patricia
Patricia Bex
 
     

 

Team communicatie

Het communicatieteam heeft de uitdaging om de communicatie naar onze stakeholders te intensifiëren, transparanter te maken en te verbeteren.

Onze stakeholders zijn onrechtstreeks ook een manier om onze tweede doelstelling te bereiken en dat is de kloof met de burger te dichten. We willen het grote publiek meer bewust maken van de actieve rol van Europa binnen Vlaanderen en de impact van haar structuurfondsen.

Kim
Kim De Paepe
Fien
Fien De Coninck
David
David Mellaerts
 
    

Team secretariaat en administratie

Marijke
Marijke De Coensel
Pascal
Pascal Soens
Gisela
Gisela Albrechts
Cindy
Cindy Gheerolfs