Ons team

De afdeling 'Europese programma's (of kortweg 'Europa WSE') maakt deel uit van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Onze afdeling telt acht teams die zich buigen over de strategische thema's en de operationele werking. Leer ze hieronder beter kennen.

Afdelingshoofd

Benedict Wauters

Benedict Wauters

Dienst Lerende organisaties en ecosystemen

 Marjolein Van Den Broeck

Marjolein Van Den Broeck

Team Lerende organisatie (LO)

Het team Lerende organisatie helpt KMO’s in Vlaanderen zich te blijven ontwikkelen in een veranderende wereld, met zorg voor de medewerkers en de omgeving.

We ondersteunen deze organisaties in het maken van een werkomgeving (structuur en cultuur) waarin medewerkers zinvolheid ervaren, toegang hebben tot de nodige kennis, hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten, en zich zowel fysiek als psychologisch veilig voelen.

We verhogen ook het lerend vermogen van deze organisaties om de werkomgeving aan te passen indien nodig, zodat zij hun doelstellingen kunnen blijven bereiken.

AnkeInekeSilkeSara s
Anke De CraemerIneke De BrueSilke Van HIelSarah Smeyers
woutersimonEls CoolsEmma De Boeck
Wouter Verdonck Simon SwennenEls CoolsEmma De Boeck

Team Ondernemen en Leren in Ecosystemen (OLE)

LisaElineSarah
Lisa Van HeckeEline VermeerschSarah Boutens
WimEefMarie Donceel
Wim PelkmansEvelyn SmeyersMarie Donceel

Dienst Inclusie

Gert Van Eeckhout

Gert Van Eeckhout

Team Inclusieve ondernemingen en detentie (IOD)

Inclusieve Ondernemingen 

Inclusieve werkvloeren realiseren om meer mensen, ook zij die moeilijker hun weg vinden,  duurzaam te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Europa WSE zet met een kwalitatief en afgestemd aanbod in op het ondersteunen van ondernemingen, rond inclusievraagstukken over instroom en retentie. 

Detentie 

Personen in detentie en ex-gedetineerden voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving. Dat vraagt om een goed afgestemd aanbod van hulp- en dienstverlening, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. 

Europa WSE zet samen met het Agentschap Justitie en Handhaving in op het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden om zo de directe dienstverleningen te verbeteren voor (ex-)gedetineerden. We doen dit afgestemd met de doelstellingen van het Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden en Geïnterneerden 2020-25 (STRAP).

adrianafoto CarolineTinestefaan
Adriana LopezCaroline MeyersTine StryckersStefaan Windels

Team Lokale partnerschappen en kwetsbare groepen (LP)

Personen met een complexe problematiek ondersteunen zodat zij vanuit hun context gehoord/gezien worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk. 

Europa WSE zal in functie van die doelstelling VDAB en lokale besturen faciliteren om duurzame, dynamische partnerschappen in de steigers te zetten met relevante dienstverleners. Deze partnerschappen zijn sinds 2024 actief.
 

Eveline VernestDelphineFienJelle
Eveline VernestDelphine AmpeFien SynaeveJelle Debaenst
TyneStephanieImen De Dobbeleer 
Tyne Van der VekenStephanie BeavisImen De Dobbeleer 

Dienst Intersectorale competentieversterking en levenslang leren

Sara De Pelsemaeker

Sara De Pelsemaeker

Team Intersectorale competentieversterking en levenslang leren (ISP)

Het team ‘Competentieversterking en LLL in intersectorale partnerschappen’ maakt samen werk van SWITCH, SCOPE, E-leren, Opleidingen van de toekomst en Competentiechecks bij KMO’s.  In het nieuwe programma willen wij competentie denken toekomstgericht én duurzaam binnenbrengen bij kmo’s. We maken hierbij ook de koppeling met LLL en opleiding in allerlei vormen. Als strategie voor deze doelstelling willen we partnerschappen stimuleren tussen verschillende sectorale intermediaire instanties en andere relevante actoren.

LotteSofieCatherineTom
Lotte VerstraetenSofie BogaertsCatherine BonnarensTom De Bruyn

Dienst organisatie en programmabeheer

Tine Polfliet

Tine Polfliet

Team beheer en controle

Team Beheer en Controle heeft binnen de afdeling Europese programma's cruciale overkoepelende taken die ze uitvoert in kader van een goed beheer van de verschillende programma’s en enkele grote projecten van de intermediaire organen (VDAB en Departement Onderwijs). Het team staat niet alleen ten dienste van de afdeling en het Departement Werk en Sociale Economie, maar biedt ook een kwaliteitsvolle dienstverlening aan diverse klanten. De expertise van het team bevindt zich in verschillende domeinen waaronder ICT, financieel, controle-activiteiten, MLP, etc. Hierdoor kan je bij het team onder andere terecht voor vragen over de applicaties van Europa WSE, de intermediaire organen, betalingen, MLP, indicatoren enz.

YvesHendrikCarlienFrank Goossens
Yves VerniestHendrik MaebeCarlien De RopFrank Goossens
YaroNathanpatricia 
Yaro UyttersprotNathan RockeléPatricia Bex 

 

Team communicatie

Het communicatieteam heeft de uitdaging om de communicatie naar onze stakeholders te intensifiëren, transparanter te maken en te verbeteren.

Onze stakeholders zijn onrechtstreeks ook een manier om onze tweede doelstelling te bereiken en dat is de kloof met de burger te dichten. We willen het grote publiek meer bewust maken van de actieve rol van Europa binnen Vlaanderen en de impact van haar structuurfondsen.

KimDavid
Kim De PaepeDavid Mellaerts

Team secretariaat en administratie

MarijkePascalGiselaCindy
Marijke De CoenselPascal SoensGisela AlbrechtsCindy Gheerolfs

Carine Pauwels

Carine Pauwels - Projectadviseur