Openstaande oproepen

Call for interest “Lokale partnerschappen”

Deadline
Programma

Europa WSE wil organisaties oproepen om bij te dragen aan een partnerschapswerking om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen.

Oproep 'Lokale partnerschappen'

64
Deadline
Programma

Europa WSE (Werk en Sociale Economie) wil met de oproep 'Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen' samenwerkingen tot stand brengen tussen VDAB, lokale overheden en andere relevante dienstverleners.

Oproep Brussel - projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek

56
Deadline
Programma

Europa WSE wil een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk.

Herhaling Netwerkorganisaties voor Gevangenissen

57
Deadline
Programma

Deze oproep wenst een duurzame bijdrage te leveren aan de centrale beleidsdoelstellingen inzake activering van kwetsbare doelgroepen en aan de transversale doelstellingen van het Strategisch plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Dit door het vormen en/of versterken van netwerkorganisatie(s) in en rond de Vlaamse en Brusselse penitentiaire inrichtingen.

Dienstverlening Detentie

58
Deadline
Programma

Deze oproep heeft als doel de dienstverlening te financieren om gedetineerden tijdens de periode van detentie voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving en integratie op de arbeidsmarkt. Die dienstverlening vangt aan binnen de gevangenismuren.

Inclusieve Werkvloeren

59
Deadline
Programma

Met de oproep Inclusieve Werkvloeren wil Europa WSE partnerschappen financieren die een coherent dienstverleningsaanbod formuleren om ondernemingen en hun werkvloeren te ondersteunen met betrekking tot instroom- en retentievraagstukken van meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.