Inclusief Onderwijs

Het bevorderen van gelijke onderwijstoegang is, samen met het voorkomen van ongekwalificeerde schooluitval, een van de grote pijlers om tot een kwalitatief versterkt onderwijs te komen. Doel is om alle leerlingen op de juiste plaats terecht te laten komen in ons onderwijs en hen kwalitatief onderwijs aan te bieden met de nodige begeleiding.

De ESF-middelen voor inclusief onderwijs zijn toegewezen aan het departement Onderwijs en Vorming. Meer informatie op hun website.