Levenslang leren

In onze snel veranderende kennismaatschappij is het noodzakelijk dat we in onze ondernemingen, organisaties en in de brede samenleving een cultuur creëren waarin blijvend leren en deelnemen aan opleidingen ingeburgerd is.

Bij Europa WSE zetten we in op competentieprognoses en competentie-check-ups, en op het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen. We ondersteunen daarbij intersectorale partnerschappen die ervoor zorgen dat er binnen en tussen sectoren een dynamiek op gang komt rond competentieontwikkeling in een cultuur van levenslang leren. Buiten de klassieke onderwijs- en leeromgevingen wil Europa WSE ook het bredere leren in de samenleving stimuleren door over heel Vlaanderen leerecosystemen op te zetten.

Agenda

Verbindingsdag Leerecosystemen

Verbindingsdag Leerecosystemen

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) - lokaal 21.04 Jacob van ArteveldeKoningin Maria Hendrikaplein 709000 Gent
Oproep 66: Bouwblokken van organisatienetwerken (deel 2) - Brussel

Oproep 66: Bouwblokken van organisatienetwerken (deel 2) - Brussel

Tijdens deze sessie duiken we dieper in organisatienetwerken. We verkennen het netwerkleiderschap en de cruciale rollen en vaardigheden die hierbij komen kijken. Daarnaast leggen we de nadruk op het belang van effectieve samenwerkingsprincipes. Tot slot reiken we praktische handvatten aan voor het regelmatig evalueren van resultaten en samenwerking binnen het netwerk

We starten om 13u en voorzien te eindigen om 16u30. 

Deze sessie staat open voor projecten die een goedgekeurd project hebben binnen oproep 66. Er is ruimte voor twee deelnemers per project. 

Marie-Elisabeth Belpairegebouw | Zaal: 03.N.08Simon Bolivarlaan 171030 Schaarbeek