Inburgering

Via het AMIF-programma ondersteunt Europa WSE lokale besturen en andere stakeholders om de 4de pijler van het Vlaams inburgeringsbeleid uit te voeren. Deze pijler biedt aan nieuwkomers in Vlaanderen de kans om een sociaal netwerk uit te bouwen en te participeren aan de samenleving. 

Oproepen

Er zijn momenteel geen openstaande oproepen rond dit thema.

Agenda

Er zijn voorlopig geen evenementen gepland rond dit thema.