Europese Oproep "Sociale Innovaties voor de Bijscholing van Kwetsbare Jongeren, Vooral Jongeren Niet in Werk, Onderwijs, of Training (NEETs)

Gepost op 01/03/2024

Dit is een transnationale oproep georganiseerd door ESF+ Litouwen voor de bijscholing van kwetsbare jongeren binnen het Sociale Innovatie+ (SI+) Initiatief. Het doel van de oproep is om de vaardigheden van kwetsbare jongeren, met name NEETs, te ontwikkelen door hen opnieuw te betrekken bij leren en te streven naar hun (her)integratie op de arbeidsmarkt.

Door transnationale samenwerking te ondersteunen, streeft het ESF+ SI+ Initiatief ernaar om de beste praktijken op verschillende gebieden, waaronder werkgelegenheid, onderwijs, vaardigheden, en sociale inclusie, in heel Europa uit te breiden. De oproep heeft tot doel de ontwikkeling of opschaling van innovatieve methoden te bevorderen die elders, in andere landen of regio's of binnen eerdere experimenten, succesvol zijn gebleken.

Deadline is verlengd

De deadline voor de oproep tot voorstellen "Sociale Innovaties voor de Bijscholing van Kwetsbare Jongeren, Vooral Jongeren Niet in Werk, Onderwijs, of Training (NEETs)" gelanceerd door het Europese Competentiecentrum voor Sociale Innovatie op 10 november 2023 is verlengd. De NIEUWE deadline is 27 maart 2024, 17:00 uur, CET-tijdzone.

Contact

Dit is geen oproep georganiseerd door Europa WSE. De oproep wordt volledig beheerd door ESF+ Litouwen.

Voor individuele vragen met betrekking tot het eSINNIS-portaal kunt u contact opnemen met de IT-helpdesk: IThelp@esf.lt. Vragen met betrekking tot de indiening van een aanvraag moeten uiterlijk 7 dagen voor de indieningsdeadline worden ingediend.

Niet-IT-gerelateerde vragen moeten uiterlijk 10 dagen voor de indieningsdeadline worden ingediend op het volgende e-mailadres: Skills@esf.lt.

Hier vindt u alle relevante informatie over deze oproep.

We wensen u een succesvolle zoektocht naar transnationale partners, een productieve samenwerking bij de voorbereiding van uw aanvragen, en kwaliteitsaanvragen die de vaardigheden van kwetsbare jongeren verbeteren!