Houtsector als eerste aan de slag met erkenning beroepskwalificaties via Europees project

Gepost op 10/02/2023

De houtsector is de eerste sector in Vlaanderen die een officiële beroepskwalificatie uitreikt voor wat werknemers leren op de werkvloer. Deze stap kadert in hun ESF-project WPL4BK. Dankzij het systeem met beroepskwalificaties wordt leren op de werkvloer gevalideerd en erkend.

We leren niet enkel op de schoolbanken. Ook op de werkvloer verwerven werknemers dagelijks relevante inzichten, vaardigheden en kennis. Deze vorm van ‘leren’ is vaak onzichtbaar en wordt niet altijd erkend in zijn waarde. Daar wou de sectorfederatie voor de houtsector Woodwize komaf mee maken.

In hun ESF-project WPL4BK zette Woodwize in op levenslang gekwalificeerd werkplekleren in de houtsector. Het doel was om het onzichtbare leren op de werkvloer zichtbaar te maken, via de uitbouw van beroepskwalificerende trajecten. Samen met partners als Bours, Galle houtbewerking, Unilin en VDAB werkte Woodwize diverse procedures uit. Dit resulteerde in vier erkende beroepskwalificerende trajecten, waarbij vijf cursisten een beroepskwalificatie ontvingen. De sector stelt deze kwalificatie gelijk aan een diploma.

Bart De Waele, coördinator van het ESF-project ‘WPL4BK’:“Samen met de bedrijven Bours, Decadt, De Stoffeerder, Galle houtbewerking, Lenzo, Unilin, sociale leerwerkplek De Sluis en VDAB ontwikkelden we vier beroepskwalificerende trajecten die haalbaar zijn voor zowel grote als kleine bedrijven. Intussen erkennen we liefst 238 modules voor werkplekleren. Wie niet de nood of de tijd heeft om een volledig traject af te leggen, krijgt een sectoraal competentiebewijs voor de afgelegde module(s). Dankzij deze inspanningen konden we de afgelopen twee jaar 33 personen gekwalificeerd opleiden op de werkvloer. Vijf van hen ontvingen - vroeger dan verwacht - een volwaardige beroepskwalificatie. Deze verschijnen naast andere erkende diploma’s in de LED-databank (Leer- en Ervaringsbewijzen) van de Vlaamse Overheid.”

Pieter Mekeirle, Unilin: “Ik wil mijn job als operator goed uitvoeren, dus is het ideaal dat een plan aangeeft welke competenties ik op mijn eigen tempo moet aanleren, en dat iemand dat met mij opvolgt. Deze kwalificatie is een mooie erkenning van het werk dat ik geleverd heb voor mijn omscholing.” 

Beroepskwalificerende trajecten-pieter Unilin
De cursisten bij Unilin © Woodwize

Door dit leren op de werkvloer zichtbaar te maken en te valideren als opleiding, draagt de sector bij aan het leervermogen van hun werknemers. Zo bieden ze hen de nodige groei- en ontwikkelkansen.

Pascal Mageren van de Belgische Houtconfederatie: “Het ondersteunen van dit traject biedt toekomst. Hoe beter het opleidingstraject, hoe sterker de sector. Mensen intern begeleiden is de beste school, maar door daar externe begeleiding vanuit de sector aan toe te voegen, hebben we alle middelen in handen om kwaliteit op de lange termijn te garanderen.”

Voor meer info: https://www.woodwize.be/nl/newsdetail.asp?NewsID=478