Inspiratiedag proeftuinen participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers

Gepost op 21/03/2023

Op 1 januari 2023 ging het 'participatie- en netwerktraject' van start als nieuwe vierde pijler in het Vlaams inburgeringsbeleid. Om dit nieuwe traject voor te bereiden, investeerde AMIF in 26 proeftuinen verspreid over Vlaanderen en Brussel.

55 steden en gemeenten kregen via de proeftuinen de kans om gedurende 2 jaar volop te experimenteren. Via een Lerend Netwerk ontmoetten de medewerkers uit de proeftuinen elkaar en werden lessen, tips en goede praktijken uitgewisseld.

Op donderdag 26 januari organiseerden HIVA en Hefboom samen met de proeftuinen een inspiratiedag voor lokale besturen om inzichten te delen en samen vooruit te blikken.

Er was een ruime keuze uit verschillende workshops en sessies:

  • Hoe zet je een goede buddywerking op voor anderstalige nieuwkomers in je gemeente?
  • Hoe de impact van buddywerkingen meten?
  • Welke rol kan vrijwilligerswerk spelen in het participatie- en netwerktraject?
  • Het participatie- en netwerkaanbod in je gemeente ontsluiten: wat betekent dit en hoe pakten proefprojecten dit aan?
  • Hoe kan je vraaggericht werken in het participatie- en netwerktraject?
  • Welke digitale tools kunnen je helpen binnen het participatie- en netwerktraject?
  • De uitrol van het participatie- en netwerktraject via 'referentieregio's' : wat is het en hoe gaat het in zijn werk?

Kon je er die dag zelf niet bij zijn of had je keuzestress voor de workshops waardoor je misschien een interessante sessie hebt moeten missen? Geen nood, je kan alle info en presentaties op eigen tempo nalezen.