Leer de verschillende experts van onze Raad van Wijzen beter kennen!

Gepost op 06/05/2022

Wist u dat ESF Vlaanderen een persoonlijke Raad van Wijzen heeft voor haar oproep Anders Organiseren 2.0? Deze diverse groep experts staat de organisaties binnen de oproep bij met advies, tips en aanbevelingen. Zo maakt ESF dat deze organisaties een multidisciplinaire begeleiding krijgen in hun zoektocht naar andere organisatievormen. 

Bij ESF Vlaanderen willen we onze projectdeelnemers de best mogelijke begeleiding aanbieden, zodat ze gefundeerde beslissingen kunnen maken om zich intern anders te organiseren. Maar we weten ook niet altijd exact hoe dat precies moet gebeuren. Daarom laten we ons bijstaan door experts en ervaringsdeskundigen. Zo is binnen de oproep ‘Anders Organiseren 2.0’ de Raad van Wijzen ontstaan, een sterke groep experts die de kennis van hun vakgebied meenemen naar en delen met de ESF-projectdeelnemers.

De vier experts van de Raad van Wijzen kijken elk met hun eigen, specifieke bril op naar de verschillende organisaties binnen de oproep Anders Organiseren 2.0. Door de projecten vanuit verschillende vakgebieden te benaderen, ontstaat een multidisciplinaire begeleidingsvorm over de grenzen van domeinen en expertises heen. Maar wie zijn die experts? Waar zijn ze mee bezig en met welke wijsheden komen ze op de proppen? Naar aanleiding van enkele bedrijfsbezoeken spraken we met hen over hun ervaring als Raad van Wijzen-lid en hun achtergrond. Leer hen hier beter kennen!

Robert Taen: leer- en aanpassingsvermogen

Robert werkt voor het Nederlandse bureau Apollo 13 als HRO-expert, kort voor High Reliability Organizing. Hij hamert op het belang van leren en aanpassen in organisaties: "Dat is de uitdaging voor het nieuwe organiseren: het versterken van het leer- en aanpassingsvermogen door vastgeroeste patronen, gewoonten en gedrag van managers en medewerkers te doorbreken."

Lees hier meer over Roberts ervaring en HRO.

Robert Taen
© Europa WSE

Hermina Van Coillie: motivatie

Hermina is een motivatie-expert die zich beroept op de zelfdeterminatietheorie. Zij geeft aan dat gedrag voortvloeit uit motivatie, waarbij de kwaliteit van de motivatie impact heeft op de kwaliteit van het gedrag: "Mensen stellen weinig gedragingen waarvoor ze niet gemotiveerd zijn. Belangrijk daarbij is dat de kwaliteit van de motivatie impact heeft op de kwaliteit van het menselijke gedrag. Vaak denken mensen ‘hoe meer motivatie, hoe beter’, maar dat klopt niet."

Lees hier meer over Hermina's ervaring en de ZDT. 

Hermina Van Coillie
© Europa WSE

Frank De Craecker: innovatieve arbeidsorganisatie

Frank werkt voor het expertisecentrum Workitects als arbeidsorganisatie-expert. Frank stelt dat het structuurontwerp het fundament vormt waarop je een organisatie bouwt: "Wij hameren daar echt op: denk eerst na over de organisatie voor je functies definieert of bepaalde tools in huis haalt. Als de organisatie niet goed is ontworpen, zullen die tools niet afgestemd zijn op de werking van de mensen.

Lees hier meer meer over Franks ervaring en innovatieve arbeidsorganisatie. 

Frank De Craecker
© Europa WSE

Hendrik Delagrange: moderne sociotechniek

Hendrik is onderzoeker bij de Stichting Arbeid en Innovatie van de SERV. Zijn rol binnen de Raad van Wijzen is tweeledig: "Enerzijds ben ik erbij omdat de Stichting Arbeid en Innovatie als leidraad de moderne sociotechniek aanhangt. Dat is ons denkkader waarmee we naar organisaties en vraagstukken kijken. Anderzijds ben ik zowat de vreemde eend in de bijt, omdat ik niet uit de consultancywereld kom. Dat maakt dat ik met een meer uitgezoomde blik kan kijken naar wat er gebeurt en welke uitdagingen de organisaties tegenkomen."

Lees hier meer over Hendriks ervaring, moderne sociotechniek en zijn breed-maatschappelijke blik.

Hendrik Delagrange
© Europa WSE

Meer info over deze oproep via https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/anders-organiseren-20