Lenteupdate: Heel Vlaanderen mee in beweging!

Gepost op 12/03/2024

REGIO VLAAMSE ARDENNEN ** HALLE-VILVOORDE

Ons programma heeft als ambitie om in 18 regio’s – Brussel, Antwerpen, Gent en de 15 Vlaamse referentieregio’s – een regionaal netwerk uit te bouwen van lokale besturen en actoren die samen aan de slag gaan rond het participatietraject voor nieuwkomers. Het participatietraject moet nieuwkomers sneller op weg helpen om een sociaal netwerk uit te bouwen en te participeren aan de samenleving.

Elke regio kan bij Europa WSE een projectaanvraag indienen om een netwerkcoach en regiocoördinator aan te stellen die het netwerk in hun regio uitbouwen.

Vóór de winter kregen 16 regio’s groen licht, maar ook de laatste twee regio’s schieten nu uit de startblokken: regio Vlaamse Ardennen en regio Halle-Vilvoorde. Welkom aan boord!

Met alle 18 netwerkregio's samen leggen we de basis voor een 100% gebiedsdekkend programma.