Louise van The Voice vindt hulp bij de lokale partnerschappen

Gepost op 16/12/2022

LouiseLouise, die sneuvelde in de eerste live show van The Voice, blikt met een warm gevoel terug op deze ervaring. Het was een belangrijke stap voor haar, want het ging niet altijd even vlot voor Louise. Sinds haar 15de worstelt ze met zichzelf en tijdens de coronacrisis ging het van kwaad naar erger. Gelukkig vond ze de weg naar een lokaal Europees jongerenproject. Ze vond er de begeleiding, steun en veiligheid die ze nodig had. Ondertussen woont ze zelfstandig in Gent, onder begeleiding van een lokaal partnerschap aan hulporganisaties die zich inzetten voor kwetsbare jongeren.

Elke keer dat ik naar mijn begeleider ging, kreeg ik de bevestiging dat ik vooruit ging. En als het niet ging was dat ook gewoon ok. Ik werd in mijn waarde gelaten.

Een partnerschap vergroot de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van jongeren in een kwetsbare situatie.
Ze hebben het doel om jongvolwassenen integraal en inclusief te ondersteunen in deelname in de samenleving. Werk is daarbij een belangrijke factor maar niet de enige.
De partnerschappen bestaan uit organisaties die outreachend werken, organisaties die de focus leggen op zorg en werk, experten in psychosociale ondersteuning, drughulpverlening, CAW, VDAB en OCMW’s. Deze organisaties werken intensief samen rond de specifieke vragen van de jongvolwassene, rekening houdend met de interesses en de mogelijkheden van de jongere.
Op basis van de noden brengen de partners hun expertise samen. In Vlaanderen zijn er een 50-tal lokale partnerschappen zie zich inzetten om (kwetsbare) jongeren te helpen.

Toen ze bij mij ADHD vaststelden, werd duidelijk waarom het zo chaotisch was in mijn hoofd. In de begeleiding zetten alle partners in op de verschillende waaiers van mijn problematiek. Ik kon er met al mijn vragen terecht. En dat kan ik nu perfect verderzetten in Gent na mijn verhuis.

Louise kon terecht bij JOWW in Oudenaarde en Etappe 9000 in Gent.
Louise kreeg in JOWW een trajectbegleidster van vzw aPart toegewezen. Samen bekeken ze op welke manier het partnerschap de beste ondersteuning kon realiseren. Op basis van de vraag keek de begeleidster welke partners expertise in huis hadden om met de vraag aan de slag te gaan. Zo kreeg Louise ondersteuning van het CAW inzake zelfstandig wonen, werd ze door een psycholoog van vzw Amon begeleid en kreeg ze via Mentor vzw ondersteuning in haar zoektocht naar werk. In deze werkingen staat maar één persoon centraal, en dat is de kwetsbare jongere.

Wees niet bang om hulp te zoeken. Het is ok om niet ok te zijn. Streven naar perfectie en productiviteit is geen garantie voor een succesvol leven.

Europa stimuleert bottom-up initiatieven om partnerschappen op lokaal niveau tot stand te brengen.
Europa WSE binnen het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid wil de gekende knelpunten, zoals versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen in de dienstverlening voor jongeren tegengaan of verminderen.
Deze lokale partnerschappen nemen deel aan het lerend netwerk Activate Together, een initiatief van Europa WSE. Het netwerk brengt alle actoren samen en tracht hen te verbinden en te versterken door te leren uit concrete cases, zoals deze van Louise.

De focus op individuele cases staat ook centraal in de 11 pilootprojecten die Europa WSE samen met VDAB oprichtte. In deze projecten coacht en faciliteert Europa WSE het leerproces met als finaal doel de dienstverlening effectiever maken voor de jongvolwassene.

Het verhaal van Louise is een mooi voorbeeld van het feit dat iedereen talent heeft, en we vanuit Vlaanderen aan iedereen de kansen willen bieden om dat te talent te ontdekken en te ontwikkelen. De aanpak van deze pilootprojecten heeft succes, voor Louise, maar ook voor de ongeveer 3000 andere jongeren die vandaag in één van de 50 lokale partnerschappen worden begeleid. Vlaanderen investeert hier samen met Europa in, en het is ook onze ambitie om dit verder te zetten.
~Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Jo Brouns