Meer weten over Leerecosystemen?

Gepost op 09/10/2023

Over samenwerken in (organisatie)netwerken

Klik op de cover voor meer informatie.

Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst

(Patrick Kenis en Bart Cambré) 

Dit boek verkent de fascinerende wereld van organisatienetwerken. Hoe en waarom moeten we steeds vaker streven naar iets dat onze eigen organisatie overstijgt? Belangrijke bouwstenen van organisatienetwerken komen aan bod. Wanneer moet je een organisatienetwerk oprichten en wanneer niet? Hoe doe je dat dan? Wat zijn de valkuilen en hoe kan je hiermee omgaan? Hoe evalueer je op een eenvoudige manier de werking van je organisatienetwerk?  

 

Impact Networks: create connection, spark collaboration and catalyze systemic change

(David Ehrlichman) 

David Ehrlichman brengt in dit boek zijn ervaring als netwerkbouwer samen met inzichten uit interviews met tientallen netwerkleiders en inzichten uit de netwerkwetenschap, gemeenschapsvorming en systeemdenken. Hij biedt zo een duidelijk proces voor het creëren en ontwikkelen van impactnetwerken. Als een krachtig en flexibel organisatiesysteem dat regio's, organisaties en silo's kan overspannen, liggen impactnetwerken ten grondslag aan maatschappelijke verandering.  

Het boek wordt aangevuld met een 20 minuten durende documentaire waarin verschillende cases aan bod komen: https://www.converge.net/film  

 

Lokaal besturen in de genetwerkte samenleving: over regie voeren en het opzetten van organisatienetwerken in lokaal sociaal beleid

(Griet Briels en Peter Cousaert red.) 

Hoe langer hoe meer nemen lokale besturen een rol op als regisseur van een netwerk van actoren en organisaties die samenwerken om uitdagingen het hoofd te bieden. Met dit boek biedt de VVSG inzichten en handvaten aan lokale besturen om met deze realiteit om te gaan. Hiervoor wordt verder gebouwd op inzichten uit het boek ‘Organisatienetwerken: de organisatievorm van de toekomst.’.  

Aanvullend op dit boek, publiceerde de VVSG een kennispagina over regie en organisatienetwerken via welke inzichten en handvaten beschikbaar gesteld worden: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/regie-en-netwerking  

 

Partnership brokering 

De Partnership Brokers Association verenigt mensen die multi stakeholder samenwerkingsprocessen ontwikkelen en ondersteunen. Ze brengen heel wat kennis samen en ontsluiten dit via hun website.