Nieuwe aanpak Lokale Partnerschappen 2024

Gepost op 01/02/2023

Vanaf 1 januari 2024 starten wij met een nieuwe manier van werken. We willen jullie graag op de hoogte brengen hoe dat in zijn werk gaat gaan en wat jullie mogen verwachten.

Vanaf 2024 zet Europa WSE de middelen voor sociale inclusie in via lokale partnerschappen. Deze partnerschappen richten zich op de begeleiding van niet-beroepsinactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

Voorbereidingen

De voorbereiding van de lokale partnerschappen van 2024 gebeurt via het Capacity Building project. Een project waarbij Europa WSE in samenwerking met VVSG, VDAB, steden Antwerpen en Gent, de toekomstige werking voorbereidt. Het Capacity Building project werkt de processen en systemen uit die nodig zijn om een vlotte start, de verdere ontwikkeling en effectiviteit te garanderen. Om die processen te ondersteunen, zorgen we voor de opleiding van een ondersteuningsteam (coaches die netwerkmanagement en leer/verbeterprocessen faciliteren en administratief ondersteuners die administratieve lasten opnemen).

Proces

proces lokale besturen

Wat kunnen jullie verwachten van ons

Het ondersteuningsteam van het Capacity Building project faciliteert op een transparante manier alle stappen van het partnerschapsvormingsproces.

Op dit moment verkennen we het landschap en de doelgroep. We gaan op bezoek om de lokale context van vandaag te leren kennen en lessen te verzamelen: Welke klanten worden bereikt? Hoe werkt het landschap? Waar lopen projecten tegenaan? Welke ondersteuningsnoden leven er in de huidige projecten?

Parallel aan het partnerschapsvormingsproces, werkt Europa WSE het inrichtend kader uit om de subsidies toe te kennen aan de partnerschappen van 2024. Het kader zal informatie bieden over de inhoud (doelgroep, doelstellingen), kwaliteit (verwachtingen) en financiering. We mikken op eind maart 2023 om dit kader te lanceren.

Wat doen we niet

Het ondersteuningsteam beslist niet over de selectie van organisaties en heeft geen impact op de samenstelling van de toekomstige partnerschappen.

Vanaf 2024 zullen de partnerschappen beroep kunnen doen op de expertise van het ondersteuningsteam bij vragen rond leren, samenwerken, administratie, etc. Vandaag is dat helaas niet mogelijk.

 

Op de website van Europa WSE delen we de komende maanden meer stukken van het toekomstige inrichtend kader. Ondertussen kan je terecht met je vragen of bezorgdheden via onderstaande contactgegevens.

Laat in je bericht weten als je nood hebt aan een telefonisch contact of infomoment. Dan proberen we dit te organiseren. 

Info lokale partnerschappen