Ontdek wat ons Team Lerende Organisatie voor jou kan betekenen

Gepost op 07/10/2022

Wist je dat de nieuwe teams van Europa WSE gebouwd zijn rond strategische werven? Dat zijn thema’s die als een rode draad door onze werking lopen en waarrond we heel wat expertise verzamelen. Die kennis en ervaring delen we graag verder, om zo onze rol als verbindend kenniscentrum waar te maken. Ontdek wat (het netwerk van) de collega’s van Team Lerende Organisatie voor jou kunnen betekenen.

Het team ‘Lerende Organisatie’ focust op het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties, met aandacht voor werkbaar werk en het stimuleren van een leercultuur op de werkvloer. Een van de projecten is bijvoobeeld DRIVE, waarbij wordt ingezet op werkbaar werk via gratis HR-steun door gespecialiseerde dienstverleners.

Op het startevenement van Europa WSE gaven onze collega’s van Team Lerende Organisatie twee workshops die aansluiten bij hun strategische werf: 

 • Nieuwe samenwerkingsmodellen binnen DRIVE: onze ervaring
 • Goesting: hoe mensen gemotiveerd aan de slag houden?

In deze reeks geven we vijf inzichten mee uit de ‘Goesting’-sessie. Daarvoor bracht ons team Lerende Organisatie motivatie-expert en kenner van de ZDT (zelfdeterminatietheorie) Hermina Van Coillie in contact met de aanwezigen, om het met hen te hebben over motiveren op de werkvloer.

Je kan de workshops hier opnieuw bekijken. 

Lerende organisatie 1  Lerende organisatie 2

 • Motivatie is de driver voor gedrag

Motivatie is energie. Dankzij die energie, kunnen we bepaald gedrag stellen. Zonder motivatie kan er dus geen sprake zijn van gedrag. Als je dat terugkoppelt naar de werkvloer, kan je je de vraag stellen hoe je werknemers kan motiveren om gewenst gedrag te stellen. Werktaken zijn immers niet altijd even leuk om uit te voeren. Hermina stelt dat het belangrijk is om daarvoor te focussen op motivatie van hoge kwaliteit. Dat is motivatie die niet verkregen is door status of macht te etaleren en leidt tot optimaal, gewenst gedrag.

 • Meer motivatie is niet per se goed 

Je hoort soms wel eens: “Hoe gemotiveerder, hoe beter.” Maar eigenlijk klopt dat niet. Mensen kunnen ook fout gemotiveerd zijn, wat leidt tot minder optimaal gedrag. Dat is bijvoorbeeld het geval als je gaat motiveren vanuit externe of interne dwang:

 • Motivatie op basis van externe dwang: je gaat straffen of belonen om bepaald gedrag te verkrijgen. Zodra de straf of de beloning wegvalt, valt meestal ook het gewenste gedrag weg. 
 • Motivatie op basis van interne dwang: je legt jezelf druk op om bepaald gedrag te stellen, vanuit angst of schaamte. Je voert bepaalde taken uit, omdat je je anders schuldig of slecht voelt. 

Dit zijn zogenaamde Low Quality motivaties die je het best vermijdt. Maar hoe kan je dan ‘goed’ motiveren?

 • Zingeving is essentieel om te motiveren 

Goede motivatiemanieren van hoge kwaliteit komen net als de slechte in tweevoud: via intrinsieke motivatie of zingeving.

 • Intrinsieke motivatie: je voert een bepaalde taak uit omdat je die taak leuk vindt. Je bent door de inhoud van de taak zelf gemotiveerd om het gewenste gedrag te stellen. Maar niet elke taak op de werkvloer is leuk. In dat geval is motivatie op basis van zingeving de oplossing.
 • Motivatie op basis van zingeving: je voert een bepaalde taak uit omdat die taak zinvol is, en dus niet per se omdat je hem leuk vindt. 

Intrinsieke motivatie is niet altijd eenvoudig te verkrijgen, omdat sommige taken nu eenmaal inherent niet-leuk zijn. Daarom is het belang van zingeving niet te onderschatten. 

 • Zinvolheid creëer je via het ABC

Een taak zinvol maken is niet altijd even gemakkelijk. Daarvoor doet de ZDT een beroep op het ABC. Dat zijn drie universele, psychologische behoeften die in elk van ons vervat zitten. Als je als werkgever oog hebt voor deze behoeften bij je werknemers, dan kan je evolueren richting zinvol motiveren.

 • A: autonomie. Vrijwillig ergens voor kiezen of tegemoet komen aan afspraken, en niet vanuit dwanggevoelens.
 • B: verbinding. Verbondenheid met collega’s en het bredere professionele netwerk. Om verbondenheid te creëren, is er nood aan onderling vertrouwen.
 • C: competentie. Het gevoel hebben dat je competent bent en de mogelijkheid krijgen om bij te leren. 

 

 • Geen motivatie is beter dan interne dwang

Interne dwang (via schuldinductie door de werkgever bijvoorbeeld) is een motivatiemechanisme dat in de praktijk vaak gebruikt wordt. Het werkt meestal ook goed, maar het is bijzonder schadelijk voor werknemers. Eigenlijk is het beter om helemaal niet gemotiveerd te zijn, dan om gemotiveerd te zijn door interne dwang. Ook al stellen mensen in dat geval wel het gewenste resultaat, het grijpt sterk in op persoonlijkheden en creëert perfectionisme en faalangst. Dat zijn de ideale voedingsbodems voor burn-outs op de werkvloer. Interne druk maakt dat mensen uitvallen. Daarom moet dat ten allen tijde vermeden worden. 

Lees meer over Hermina’s ervaring met de ZDT in dit artikel.

Ontdek de vijf hoogtepunten van het startevenement van Europa WSE.