Oproep Gemeenschapsdienst verlengd

Gepost op 15/03/2023

De indieningstermijn voor de oproep “572 – Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen” wordt verlengd tot en met 15 juli 2023 (middernacht).

Ben je geïnteresseerd? Dan kan je een projectvoorstel indienen via de ESF-applicatie 

 • Registreer je als lokaal bestuur (of via uw regisseur) eerst via dit formulier.
  (We vragen het vestigingsnummer van uw bestuur en de gegevens van de medewerker of de regisseur die de indiening van uw projectvoorstel en rapportering zal uitvoeren.)

   
 • Formele beslissing CBS/GR tot opstart van de gemeenschapsdienst inclusief:
  • engagement op de in de oproepfiche vermelde acties,
  • op naleving van de projectovereenkomst Europa WSE en
  • de eventuele machtiging aan uw regisseur sociale economie en werk tot registratie van het lokaal bestuur, indiening van het projectvoorstel en rapportering.
  • Vermelding van het type Lump Sum waarvoor wordt ingediend.

 

Belangrijk!

De projectovereenkomst dien je niet bij het projectvoorstel op te laden. Het sjabloon zit ter informatie voor CBS/GR bij de oproep omdat zij het engagement aangaan deze na te leven. De effectieve projectovereenkomst zal door Europa WSE opgemaakt worden nà goedkeuring van uw projectvoorstel.