Verkenningsdag netwerkmedewerkers en medewerkers Agentschappen Integratie & Inburgering

Gepost op 05/07/2024

Op 27 juni 2024 brachten we de netwerkmedewerkers en medewerkers van de Agentschappen Integratie en Inburgering uit 18 regio’s samen in het NH Hotel in centrum Brussel voor een Verkenningsdag.

Wat viel er te verkennen?

36 enthousiaste netwerkmedewerkers staan voor de uitdagende job om organisatienetwerken rond het participatietraject voor nieuwkomers in hun regio vorm te geven. Ze doen dat niet alleen, maar samen met een brede waaier aan partners.

De Agentschappen Integratie en Inburgering zijn, samen met de lokale besturen, key actor in de netwerken.   In alle regio’s zijn de eerste stappen gezet om samenwerking met medewerkers van het Agentschap op te zetten. Maar evident is dat niet. De organisatienetwerken zijn nieuw, een gedeelde ambitie moet vorm krijgen, belangen en rollen uitklaren is een zoektocht, …   

Na anderhalf jaar netwerken bouwen was het tijd om over de regio’s heen uitwisseling op te zetten over de nieuwe samenwerking. Een verkenningsdag dus!

Relaas van de dag

We startten de dag met krachtige getuigenissen van de doelgroep, een pitch en panelgesprek met de Vlaamse kernpartners en tot slot 3 verhalen van regio’s die vandaag samenwerken in de praktijk.

Daarna was het tijd om in interactie te gaan met elkaar. Eerst zetten we in kleinere groepen uitwisseling op over regio’s heen. Na een gezellige lunch met veel informele babbels, namen we per regio de samenwerking onder de loep. Hoe schalen we onze eigen samenwerking vandaag in en wat staat ons concreet te doen om de samenwerking te versterken?

Wat bracht het op? 

Aan het eind van de dag merkten we bij de deelnemers veel energie, nieuwsgierigheid en goesting om verdere stappen te zetten in de samenwerking. Zo bouwen we samen verder aan sterke sociale netwerken voor nieuwkomers!

Lees hier meer over de inzichten

Krachtige getuigenissen van de doelgroep

De eerste getuigenis werd gebracht door Monica, netwerkcoördinator regio Gent en zelf ex-inburgeraar. Haar persoonlijke verhaal duidde meteen de “why” van dit programma. Enkele rake quotes:

 • “Eenzaamheid is een zeer donker pad. Een netwerk heeft me geholpen om het leven lichter te maken.”.
 • “De buurvrouw die me uitnodigt voor een kopje koffie, die me meeneemt naar haar bejaarde vriendinnenclubje (lacht), die luistert naar mijn verhaal … dat is zo belangrijk geweest voor mij. Iedereen heeft vriendschap, warmte, verbinding nodig om zich goed te voelen en kansen te zien. Taal leren en werken lukt alleen als je je emotioneel goed voelt.”  
 • ”Niemand is gemaakt om alleen te zijn. We zijn gemaakt om elkaar te ondersteunen.”

De tweede getuigenis gebeurde via een spiksplinternieuw filmpje van Agentschap Integratie en Inburgering. Het filmpje toont opnieuw aan hoeveel mensen zich vandaag al inzetten voor het participatietraject en visualiseert mooi de kracht van verbinding.

Visie van Vlaamse kernpartners

Het management van de kernpartners werden uitgenodigd om hun visie op het programma te komen duiden.

Benedict Wauters van Europa WSE, Peter Cousaert van VVGS, Ann Van Damme van AGII en Daphne Costes van ABB spraken zich via creatieve beelden uit over het belang van deze samenwerking. Hun geloof en steun is broodnodig om samenwerking op het terrein mogelijk te maken.

Enkele gedeelde inzichten over het belang van het netwerk:

 • Complexe maatschappelijke uitdagingen los je niet op met kortlopende projecten, maar met lange termijn investeringen en door volop in te zetten op capaciteitsopbouw.
 • Het netwerk helpt om actoren naar elkaar toe te laten bewegen, om info en kennis te delen in functie van betere dienstverlening op maat van een zeer diverse groep mensen.
 • Een succesvol netwerk heeft niet 1 superman aan het stuur, maar is samengesteld uit partners die elk een stuk eigenaarschap opnemen.
 • Netwerken zijn dynamisch en samenwerking is iets dat ongoing groeit. Uit dit experiment kunnen we veel leren, ook voor toekomstige samenwerking op regioniveau.

Welke goede raad gaven ze mee aan de regio’s?

 • Sleutelwoord is empathie: leer vanuit het perspectief van de ander naar jezelf en de eigen organisatie te kijken.
 • Stel steeds het maatschappelijk belang voorop: voor wie doen we dit finaal?
 • Ga aan de slag als een wielerploeg: formuleer tussendoelen “waar willen samen naartoe?”, neem af en toe een pauze, neem beurtelings de kop en zet elkaar uit de wind.
 • Begin klein (coalition of the willing) en bouw van daaruit op!

3 verhalen over samenwerking op het terrein

Deelnemers uit regio Limburg, Kempen en Zuid-West-Vlaanderen deelden hun verhaal. Wat onthouden we?

 • Samen dingen doen geeft energie aan de samenwerking.
 • Benoem knelpunten en ga voor open communicatie. Alleen zo geraak je vooruit.
 • Een samenwerking zomaar van de ene naar de andere regio kopiëren lukt niet. Elke regio heeft een eigen tempo en dynamiek.
 • Elke samenwerking heeft hoogtepunten, dieptepunten en kantelpunten, maar samenwerken is absoluut de moeite waard.