De impact op het probleemoplossend vermogen van teams ontrafeld

Gepost op 04/01/2023

Oproep 376 Anders organiseren

Dit rapport omvat de impactevaluatie van de projecten gerealiseerd in de ESF “Anders Organiseren” oproep. Dit ‘Anders Organiseren’ verwijst naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie, waar de organisatiestructuur en de werkbaarheid van de medewerkers centraal staan. De achterliggende principes worden gevormd door de moderne sociotechniek. In deze studie lag de focus op de impact van de organisatiestructuur op het probleemoplossend vermogen van teams. De centrale onderzoeksvraag was dan ook waarom, wanneer en hoe een team erin slaagt succesvol complexe problemen op te lossen, binnen de context van een Innovatieve Arbeidsorganisatie.

Om complexe probleemoplossing te bestuderen, werd beroep gedaan op “adaptive sensemaking” als overkoepelende theorie, en meer specifiek op vier mechanismen die teamleden in volgorde doorlopen om tot een succesvolle manier van probleemoplossing te komen: patroonherkenning, cognitieve dissonantie, ‘perspective taking’ (standpunten innemen) en motivatie. Daarnaast worden de belangrijkste voorwaarden bestudeerd waaraan de organisatie-/teamcontext moet voldoen om die mechanismen te activeren, om zo tot een oplossing te komen.