Evaluatie van de effectiviteit van diverse activerende arbeidsmarktmaatregelen bij VDAB

Gepost op 04/01/2023

Oproep 345 - Actor VDAB: maatgerichte initiatieven en acties om werkzoekenden en inactieven te ondersteunen naar werk

VDAB ontvangt als ‘institutionele actor’ via ESF-Vlaanderen Europese financiering. Naar aanleiding van deze financiering heeft VDAB twee evaluaties uitgevoerd.

Onderzoek effectiviteit opleiding

In een eerste onderzoek werd gekeken naar de effectiviteit van beroepsopleidingen gevolgd door werkzoekenden bij VDAB. Daarvoor werd info verzameld over meer dan 100 000 opleidingstrajecten die werden afgesloten in de voorbije jaren. De resultaten van een effectiviteitsmeting wijken in belangrijke mate af van de klassieke resultaten m.b.t. de uitstroom naar werk drie maanden na het beëindigen van een opleidingscluster zoals die tot nu toe regelmatig wordt gerapporteerd door VDAB. Wat meer verrassend zijn misschien de conclusies m.b.t. werkplekleren. Op basis van de klassieke meting drie maand na het einde van een opleidingscluster wordt reeds gedurende verschillende jaren vastgesteld dat het percentage uitstroom van acties met werkplekleren beduidend hoger is dan van acties zonder werkplekleren. De effectanalyses tonen echter heel wat variantie. Zo zijn er opleidingssecties waar de combinatie van opleiding en werkplekleren wat betreft effectiviteit superieur is aan de trajecten waarin alleen opleiding wordt aangeboden, maar er zijn ook opleidingssecties waar het werkplekleren geen toegevoegde waarde heeft. Een belangrijke, nog niet beantwoorde, vraag hierbij is waarom werkplekleren soms geen en soms wel een positieve impact heeft op de effectiviteit.

Onderzoek Machineleren

De vraag hoe werklozen doeltreffend te activeren is brandend actueel. Wie volgt best welke opleiding om op termijn de grootste tewerkstellingswinst te behalen? Eind 2018 startte de VDAB een samenwerking met de professoren Bart Cockx (UGent) en Michael Lechner (Universiteit van St Gallen) om uit te zoeken of de computer deze vraag op basis van administratieve data over werklozen met machineleertechnieken kan beantwoorden. Uit de bevindingen van de onderzoekers blijkt dat wanneer de VDAB de computer zou inzetten voor de toewijzing van werklozen aan opleidingen deze tot 20% meer tewerkstellingswinsten zou kunnen halen dan in de bestaande toewijzing.