Evaluatieonderzoek naar de overgang onderwijs-arbeidsmarkt via duaal leren

Gepost op 04/01/2023

Oproep Intensieve begeleiding alternerend leren bis 2015-2016-2017

Oproep Alternerende beroepsopleiding BuSO OV3

Oproep Brugprojecten

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangt het departement Onderwijs jaarlijks middelen (4,9 mio euro voor de periode 2014-2020). Deze middelen worden ingezet om de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt te versterken en gingen tussen 2014 en 2020 concreet naar drie grote projecten: brugprojecten; projecten Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL) en projecten alternerend Leren BuSO OV3 (ABO). Voor intermediaire instanties, zoals het departement er één is, geldt hetzelfde principe als voor de rest van het programma: alle types actie worden minimaal één keer gedurende de programmaperiode op hun impact geëvalueerd. Afgaande op de huidige stand van zaken van projecten, dient er tijdens deze programmaperiode dan ook minstens één impactevaluatie op zowel de Brug-, IBAL- als ABO-projecten te gebeuren. Op die manier wordt meer kennis verworven omtrent de sleutelmechanismen verantwoordelijk voor het verbeteren van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt in het duaal leren. Door een dergelijke evaluatie is het tevens mogelijk om te achterhalen welke vereisten voor het subsidiëren van dergelijke projecten nodig zijn of aangepast dienen te worden. De resultaten zullen dan ook de nodige ruchtbaarheid krijgen en gebruikt worden bij verdere implementatie van dergelijke programma’s.