Evalueerbaarheidsstudie inclusieve ondernemingen

Gepost op 04/01/2023

Ter voorbereiding van een impactevaluatie van de ESF-oproep Inclusieve Ondernemingen werd een evalueerbaarheidsstudie uitgevoerd. Aan de hand van het Capability, Opportunity, and Motivation Model of Behaviour werden de concepten die samenhangen met inclusief ondernemen geïnventariseerd. Vervolgens werden deze samengebracht in een conceptueel model voor inclusief ondernemen. De verkregen inzichten en het uitgewerkte inclusief werkgeversgedragmodel worden vervolgens getoetst aan de ESF-oproep en de daarin goedgekeurde projectvoorstellen. Op basis van de nieuwe inzichten formuleert het rapport twee aanbevelingen. In de studie wordt ook een overzicht gegeven van een aantal wetenschappelijke instrumenten die kunnen gebruikt worden om de belangrijkste concepten, bijvoorbeeld een inclusief organisatieklimaat, te meten.