Evidence-based beleid en onderzoek: verfijning en verbetering van onze werking bij Europa WSE

Gepost op 04/07/2023

Bij het departement WSE en Europa WSE zetten we in op evidence-based beleid, waarbij we leren van ervaringen en ons beleid kunnen legitimeren tegenover onze stakeholders.

Om dit te ondersteunen, heeft onze studiedienst een reeks onderzoeken gelanceerd om onze maatregelen te evalueren. We zijn enthousiast om op basis van deze resultaten onze aanpak en werking verder te verfijnen en te verbeteren.

Recente publicaties:

Alle publicaties rond de thema’s van Europa WSE vind je op onze website. Voor een bredere waaier aan onderzoek verwijzen we graag door naar het Kennisplatform van het Departement WSE