Het sociaal netwerk en participatietraject | Lessen uit 26 proeftuinen

Gepost op 25/05/2023

Via AMIF experimenteerden maar liefst 55 steden en gemeenten in Vlaanderen binnen 26 proeftuinen gedurende 2 jaar volop met participatie- en netwerktrajecten voor nieuwkomers.

Dankzij de samenwerking van HIVA en Hefboom stonden de proeftuinen er niet alleen voor. Zij zorgden namelijk voor de nodige begeleiding, het stimuleren van kennisdeling en het opbouwen en verspreiden van expertise. Via het Lerend Netwerk ontmoetten de medewerkers uit de proeftuinen elkaar geregeld en werden lessen, tips en goede praktijken uitgewisseld.

Alle bevindingen en inzichten van dat experimenteren werden gecapteerd in een eindrapport. Het rapport is gebaseerd op concrete ervaringen van de medewerkers uit de proeftuinen. Het geeft een heleboel inspirerende voorbeelden en bundelt overkoepelende lessen en uitdagingen. 

Wat vinden we zelf belangrijke vragen om verder te onderzoeken?
 

  • Hoe maak je lokaal aanbod warm ‘beyond the usual suspects’?
  • Op welke schaal moet aanbod het best georganiseerd worden?
  • Hoe organiseer je afstemming tussen AGII en lokale besturen?

Via de organisatienetwerken zorgen we ervoor dat lokale besturen en organisaties samen aan de slag kunnen gaan met de lessen en uitdagingen uit het rapport.