Impactevaluatie ESF-oproep Inclusieve Ondernemingen

Gepost op 27/11/2023

De ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’ heeft tot doel om werkgevers en werkvloeren in Vlaanderen te ondersteunen bij het aanwerven en behouden van kwetsbare doelgroepen. Met een impactevaluatie gaan we na of en op welke manier de projecten binnen de oproep leiden tot meer diversiteit of inclusie op de werkvloer.

De tien ESF-projecten werden geëvalueerd. Het onderzoek bracht in kaart hoe de ESF-oproep werd ingevuld: de doelgroepen van de projecten, de praktijken en organisatievormen die zich voordeden, en de partnerorganisaties waarmee werd samengewerkt.

Bijlagen