Impactevaluaties ESF-oproep Outreach & Activering

Gepost op 22/12/2023

Resultaten Arbeidsmarktsituatie

De oproepen Outreach & Activering van Europa ondersteunen werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen op hun traject naar arbeid. De oproepen richten zich op de begeleiding van mensen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden en vaak niet actief naar werk zoeken.

Binnen Outreach & Activering kiezen de 84 projecten voor heel diverse projectinvullingen. Dit zowel qua doelgroep, finaliteit van de begeleiding als omvang van het project.

In het rapport wordt gekeken naar de resultaten die behaald worden in de oproep op het vlak van de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Daarbij is ook aandacht voor de verschillen tussen de projecten. Op basis van de resultaten worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige oproepen.

Resultaten empowermentmeting

Dit rapport behandelt de empowermentmeting die is uitgevoerd in het kader van de oproep Outreach en Activering. Het doel van deze oproep was om outreachende en geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves in Vlaanderen en Brussel.

In het rapport wordt het concept empowerment uitgelegd, worden de ervaringen van dienstverleners met de meetschaal beschreven, worden de resultaten van de meting toegelicht en worden enkele aanbevelingen voor toekomstige dienstverlening geformuleerd.

Activate Together: Lessen en Aanbevelingen uit het Lerend Netwerk

Sinds eind 2019 organiseert Hefboom, in opdracht van Europa WSE, het Lerend Netwerk ‘Activate Together’, dat de promotoren van de ESF-oproepen ‘Outreach & Activering’ en ‘Tewerkstellingstrajecten’ samenbrengt. Dit netwerk richt zich op het ontwikkelen en delen van innovatieve methoden om niet-beroepsactieve arbeidsreserves naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

Belangrijke lessen tonen aan dat een persoonlijke benadering en intensieve begeleiding essentieel zijn voor succes, terwijl de aanbevelingen oproepen tot meer samenwerking en kennisdeling. Inspirerende praktijkverhalen benadrukken de impact van deze initiatieven. ‘Activate Together’ streeft naar inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid, waarbij het gezamenlijke leren en samenwerken de weg vrijmaakt voor een toekomst waarin iedereen zijn of haar potentieel kan realiseren.