Lessen uit de evaluatiepraktijk binnen sociale innovatieprojecten

Gepost op 04/01/2023

Oproep 459, 470 Innovatie door exploratie

Voor een aantal door ESF gefinancierde innovatieprojecten werd een impactevaluatie gemaakt. Bij een impactevaluatie moeten cruciale aannames betreffende causale relaties tussen de interventie en de beoogde uitkomsten voor de doelgroep voldoende empirisch onderbouwd worden. De evaluator heeft daarbij meerdere methoden in de tool box ter beschikking. Zo kan er kan gewerkt worden met case studies waarbij de techniek van process tracing of multiple theory congruentie analyse wordt toegepast om na te gaan in hoeverre en onder welke omstandigheden verwachte mechanismen afgeleid van een beleidstheorie ook in de praktijk aanwezig waren of in hoeverre de praktijk aansluiten bij verschillende theoretische kaders en assumpties. Een andere benadering is het werken met zogenaamde counterfactuals waarbij een vergelijking wordt opgezet tussen de situatie met en zonder interventie om na te gaan of en in welke mate de interventie een impact heeft gehad.

Deze is een meta-evaluatie die een oordeel geeft over de kwaliteit van de gehanteerde evaluatiemethode. Concreet wordt nagegaan of de gekozen evaluatiemethodiek voldoende passend is voor een impactevaluatie zoals hierboven gedefinieerd en wordt de betrouwbaarheid en validiteit

van de evaluatiestudies onder de loep genomen. De scope van de meta-evaluatie is dus telkens beperkt tot de evaluatiemethode.