Onderzoek naar het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt bij jongeren

Gepost op 04/01/2023

Oproep 312 WIJ!

De doelstelling van de oproep ‘Werkinleving voor Jongeren’ (WIJ!) is om voor laaggeschoolde jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hiervoor worden flexibele en intensieve begeleidingen naar werk ontwikkeld en ingezet. Voor de oproep WIJ! werd doorheen 2017-2020 een impactevaluatie uitgevoerd. Uit de resultaten van de impactevaluatiestudie bleek dat WIJ-deelnemers minder vaak in tewerkstelling of opleiding belandden. Als er enkel wordt gekeken naar diegenen waar het traject minder dan 14 maanden duurde (het standaardtraject is korter dan 14 maanden) zijn er geen verschillen op het vlak van tewerkstelling tussen WIJ-deelnemers en een controlegroep. Ook op het vlak van opleiding zijn de verschillen met de controlegroep in deze (<14) groep kleiner. Diegenen in het standaardtraject presteren dus duidelijk beter dan diegenen die langer in het traject zitten. Deze resultaten zouden er op kunnen duiden dat het selectie-effect niet volledig in kaart is gebracht.

In een tweede rapport werden bijkomende analyses gemaakt die aansluiten bij de eerste impactevaluatie van de ESF-oproep werkinleving bij jongeren (WIJ!). Daarvoor werden een aantal interviews afgenomen met medewerkers van VDAB en werden een aantal bijkomende statistische analyses uitgevoerd. In de interviews werd dieper ingegaan op de criteria die medewerkers in overweging nemen bij het al dan niet doorsturen van jongeren naar projecten die gefinancierd werden binnen de WIJ-oproep. In de bijkomende statistische analyses worden de jongeren in de projecten vergeleken met jongeren in tenders van VDAB.