T2-campus als verkennende case en opstap voor het ontwikkelen van leerecosystemen

Gepost op 04/01/2023

Oproep 429: Innovatie T2 Limburg-II

Onze leefwereld verandert snel onder meer onder impuls van technologische en demografische evoluties. Vanuit het transitieprogramma Leven, Leren en Werken verkennen het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) met financiering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) de mogelijkheden om vanuit nieuwe paradigma’s complexe, persistente maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Via het transitieprogramma kwam de opkomende praktijk van ‘lokale leerecosystemen’ op de radar. Leerecosystemen zijn (leer)omgevingen waarbinnen diverse actoren op lokaal niveau en in de leefwereld en dagelijkse realiteit van burgers leerkansen co-creëren. Europa WSE beschouwt lokale leerecosystemen als beloftevolle praktijk om de transitie te versnellen en beoogt om de uitbouw van dergelijke leerecosystemen in Vlaanderen ook in de toekomst mee te ondersteunen.