Van straf naar kans: doorstroomtrajecten binnen de sociale economie

Gepost op 04/01/2023

Oproep 432 Doorstroom sociale economie

De professionele ontwikkeling en, indien mogelijk, de doorstroom van doelgroepwerknemers naar de reguliere  economie  is  een  belangrijke  doelstelling  van  de  sociale  economie  sinds  de  inwerking-treding van de regelgeving Lokale Diensteneconomie en Collectief Maatwerk. Aan de hand van de herintegratie van doelgroepwerknemers in de  arbeidsmarkt hoopt het beleid personen met  een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig aan de maatschappij te laten participeren en zich persoonlijk en professioneel verder te laten ontwikkelen. Daarnaast zorgt de doorstroom van  doelgroep-werknemers naar het Normaal Economisch Circuit (NEC) ervoor dat er meer middelen vrijkomen voor  diegenen die meer ondersteuning nodig hebben in de sociale economie en (nog) niet ‘doorstroomklaar’ zijn  (Beleidsnota  2019-2020). De doorstroomtrajecten waarbij de doelgroepwerknemer met de ondersteuning van een  doorstroomcoach op zoek gaat naar een werkgever buiten de sociale economie vormen voor velen de afsluitende fase   van hun integratietraject of tijdelijke tewerkstelling in de sociale economie.

We werpen een blik op de wijze waarop de doorstroomtrajecten momenteel vorm krijgen en uitgevoerd worden. We  identificeren daarbij zowel kritische succesfactoren, als drempels om tot doorstroom van het sociaaleconomische circuit naar het normale economische circuit te komen. We analyseerden administratieve data in verband met de doorstroomevaluaties en de doorstroomtrajecten; organiseerden focusgroepen met de promotoren van de verschillende consortia, de doorstroomcoaches, werkgevers uit de sociale economie en de stageplaatsen. Tot slot spraken we tijdens een individueel diepte-interview met enkele deelnemers over hun ervaringen met het doorstroomtraject.