Van zelfdeterminatie naar werknemerswelzijn: impact van de ESF-oproep DRIVE

Gepost op 14/02/2024

Hoe geef je het welzijn van werknemers en hun motivatie een boost in je organisatie? De ESF-oproep DRIVE leverde inzichten op over de impact van hr-interventies op basis van de zelfdeterminatietheorie. Lees verder over de sleutelelementen die ook in jouw organisatie kunnen leiden naar meer welzijn en betrokkenheid.

De kracht van autonomie

De DRIVE-oproep focuste op HR-praktijken die de autonomie, verbondenheid en competentie van medewerkers bevorderen. De evaluatie van de oproep door KU Leuven bracht de volgende bevindingen aan het licht:

 • Succesvolle interventies leiden tot meer motivatie en meer bevlogenheid. En bevrediging van psychologische basisbehoeften.
 • De interactie tussen de HR-dienstverlener en sleutelfiguren zoals de zaakvoerder, HR-verantwoordelijke en leidinggevenden is cruciaal voor succes.
 • Die sleutelfiguren zijn onmisbaar om een autonomie-ondersteunende werkstijl te bevorderen in de organisatie.

Opvallend is dat:

 • zaakvoerders de sterkte en aanwezigheid van HR-praktijken in de organisatie de hoogste score geven
 • medewerkers de laagste score geven aan de HR-praktijken en soms het aanbod van HR-diensten niet kennen
 • 4 subgroepen van medewerkers te onderscheiden zijn, met elk verschillende ervaringen en uitkomsten rond motivatie en welzijn.

Sleutelrol van een sterk HR-systeem

Een HR-systeem omvat alle activiteiten die nodig zijn om HR-praktijken in een organisatie te ontwikkelen, te communiceren en te implementeren. Een sterk HR-systeem:

 • verkleint de afstand tussen de doelstelling van HR-praktijken en hoe die door medewerkers worden ervaren
 • verhoogt de impact van interventies rond het welzijn en de motivatie van medewerkers
 • zorgt ervoor dat HR-praktijken voor alle groepen van medewerkers beschikbaar zijn.

Aanbevelingen

Wil je meer motivatie en betrokkenheid van medewerkers in je organisatie? Houd dan rekening met de volgende aanbevelingen uit het onderzoek:

 • Creëer draagvlak binnen de organisatie.
 • Investeer in een sterk HR-systeem.
 • Betrek alle stakeholders in het onderzoek en de implementatie.
 • Focus op de kwaliteit van de bredere werkomgeving.

Benieuwd naar meer details?

De ESF-oproep DRIVE toont aan dat HR-interventies gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan werknemerswelzijn en -motivatie. Door de sleutelelementen te implementeren, kan ook jouw organisatie de vruchten plukken van een gemotiveerd en gezond personeelsbestand.