Projecten voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe problematiek in Brussel

Met deze oproep wil Europa WSE vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren in Brussel om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe problematiek te bereiken en te helpen om, vanuit hun context, gehoord en gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, met het oog op werk. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zullen deze personen met een uiterst kwetsbare positie in de samenleving de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om een dergelijke participatie te realiseren.

Je vindt hier de veelgestelde vragen, nuttige documenten en de startsessie terug. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. 

Heb je een vraag en vind je het antwoord niet? Laat het weten aan je beheerder (zie Excel-bestand)!

Startsessie - 29 januari 2024

Verdiepende sessie Platos en TR-applicatie

Veelgestelde vragen

Behoren mensen met een enkelband tot de doelgroep om begeleiding te kunnen krijgen naar werk of opleiding?

Ja, mensen met een enkelband behoren tot de doelgroep. De beperking geldt enkel voor de gedetineerden binnen de gevangenismuren. 

Behoren ex-gedetineerde meerderjarigen (die geen blanco strafblad hebben) tot de doelgroep?

Ja, enkel gedetineerden binnen de gevangenismuren vallen buiten de doelgroep.

Behoren Oekraïense vluchtelingen ook tot de doelgroep?

Ja, dat kan.

Enkel gedetineerden extra-muros is duidelijk, maar is dat ook voor leerloopbaanbegeleiding (en dus niet begeleiding naar werk) van gedetineerden in de gevangenis? 

Projecten die zich focussen op gedetineerden binnen de muren, kunnen niet indienen op deze oproep. 

Is er een andere mogelijkheid om de doelgroepen (FR of NL) een kans te geven op de arbeidsmarkt met verschillende werkgevers? Er is een inschrijving mogelijk bij Actiris en VDAB maar is wat vreemd door achtergrond van de meeste deelnemers. 

Ja, het is niet langer een vereiste om deelnemers ook in het systeem van VDAB of Actiris te registreren. De registratie van de deelnemers zal standaard gevraagd worden in het systeem van Europa WSE. Als het nuttig is voor de deelnemers zelf, kan er gebruik gemaakt worden van de systemen van Actiris en VDAB maar wordt niet verwacht bij elke deelnemer. Enkel indien het gaat over de doelgroep van NEET-jongeren is registratie bij Actiris wel vereist om het verschil te kunnen blijven zien met hun NEET-programma. 

Wordt er rekening gehouden bij de evaluatie van de voorstellen met de resultaten van de vorige projecten? 

Nee, deze oproep staat los van de vorige oproep Outreach & Activering en staat open voor alle geïnteresseerde Brusselse dienstverleners. 

Hoeveel deelnemers moet een project minimaal bereiken?

Een project maakt zelf een inschatting van hoeveel deelnemers het denkt te kunnen bereiken en begeleiden. Europa WSE bekijkt de ingediende aantallen enkel op oproepniveau, over alle projecten heen. 

Wordt het voorschot nog steeds gekoppeld aan de rapportering van het vorige jaar? Waarom wordt het voorschot voor het tweede projectjaar pas uitbetaald na de behandeling van de rapportering? Is er een alternatief om het voorschot vroeger te krijgen?

Ja, een voorschot wordt nog altijd gekoppeld aan een rapportering. Het eerste voorschot wordt uitbetaald bij goedkeuring van het project (70% van de Vlaamse cofinanciering).  Het tweede voorschot wordt pas uitbetaald na behandeling van de rapportering. 

In de mail van de projectbeslissing staat 'er zijn mogelijk opmerkingen waarop u dient te reageren'. Op welke manier kunnen we dit doen en is hier een deadline voor?

Als er opmerkingen zijn, kan je daarop antwoorden via PLATOS via de tab ‘Documenten en Communicatie’. De deadline is zo snel als het kan. Wanneer hangt ook een beetje af van de aard/inhoud van de opmerkingen.

Kan een GLOW-traject en een traject binnen deze oproep parallel lopen?

Ja dat kan, competentieversterkende trajecten is heel ruim gehouden en GLOW is specifiek benoemd. Als die in een GLOW-traject zit, kan die ook hier in een traject zitten. Die complementariteit kan. Uiteraard zoals altijd moet er afgestemd worden tussen beide, maar die complementariteit kan.

In het kader van kwaliteitscoaching wordt er bepaalde informatie opgevraagd. Is er al zicht op wat dit precies inhoudt?

In andere projecten hebben we ook nog een controlerende rol, hier hebben we die rol niet, hier hebben we een louterende coachende rol. Dit moet nog verder uitgediept worden, dit zijn zeer specifieke projecten die wij momenteel nog niet veel beheren. Het kan gaan om een paar good practices te bespreken, wat loopt er goed, wat loop er niet goed, eerder van dat soort dingen.

Is er registratie nodig in NWP?

We hebben beslist om deze keer de registratie in NWP helemaal te laten vallen voor het project.  Het is fijn dat de partners het voordeel inzien van de dossiers te kunnen inzien van de werkzoekenden. Wij zijn druk bezig met de overschakeling naar My Actiris en iedereen terug moeten opleiden, is er momenteel geen ruimte om registratie in NWP erbij te nemen. Wij krijgen hiertoe ook geen middelen vanuit de Brusselse overheid. Op dit moment kunnen we ze er niet bijnemen, misschien dat er in de toekomst iets komt om op een andere manier toegang te verschaffen tot de dossiers.  

Krijgen we via mail bericht dat er communicatie via Platos?

Je krijgt een melding via mail dat er een communicatie is. Onze ontwikkelaars zijn ook aan het bekijken om een Reply-to-functie in te bouwen zodat je via een link onmiddellijk wordt meegenomen naar de plek in Platos waarin je kan antwoorden indien er een antwoord nodig is.

Moeten de klanten nog bij VDAB/MLP ingeschreven worden?

Nee

Een IAP is in het een voordeel voor de werkzoekende in hun dossier. Is er iets wat we kunnen doen om alsnog een IAP te hebben?

Een IAP kan alleen als garantiepartner of via een consulent van Actiris. Dit is dan bijvoorbeeld na de warme overdracht naar een ander project. Dit kan dan mogelijks gezien worden als positieve uitstroom. Tijdens de begeleiding in het kader van dit project, is er normaal gezien niet echt een andere begeleiding bezig.

Er is sprake van 20% doorverwijzing naar VDAB: wat betekent dat?

De doelstelling is om 20% doorstroom te hebben naar dienstverlening bij VDAB, Actiris en zo meer. Vanuit VDAB confinancieren we 30%. In vorige projecten was er ook een doorstroomdoelstellling maar werd daar weinig op gemonitord. Nu gaan we daar wel meer op monitoren. We vinden het heel belangrijk om jullie als partners in de projecten daarin te ondersteunen en in te coachen en te zorgen dat die doelstelling wordt bereikt. Naar aanleiding van de evaluatie na 3 jaar zal ook de doorstroom als factor zeker meegenomen worden.

Vragen over complementariteit van de acties? Neem contact op met VDAB (katleen.huyveneers@vdab.be) en Actiris (mvanderaa@actiris.be).

Met alle vragen over het lerend netwerk kan je terecht bij Katleen Huyveneers: kathleen.Huyveneers@vdab.be.

Met alle vragen over de kwaliteitscoaching kan je terecht bij Sophie De Backer: sophie.debacker@vdab.be.