Kwaliteitsvereisten

Voor oproepen van Europa WSE en overheidsopdrachten dient de promotor of uitvoerder enkel te voldoen aan de kwaliteitsregistratie voor zover deze een dienstverlening op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties verstrekt.

Zo zullen de promotoren van ESF projecten met een rechtstreekse dienstverlening aan burgers en ondernemingen, bijvoorbeeld de begeleiding van werkzoekenden, jongeren, inactieven, moeten beantwoorden aan de kwaliteitsregistratie.

De projecten die uitgevoerd worden door ondernemingen, bijvoorbeeld met het oog op het versterken van de eigen arbeidsorganisatie, het opleiden van hun eigen werknemers vallen buiten de scope van de kwaliteitsregistratie.

Voor elke ESF oproep of overheidsopdracht zal afzonderlijk bepaald worden of de promotoren en uitvoerders moeten beantwoorden aan de kwaliteitsregistratie en dit zal telkens opgenomen worden in de oproepfiche.

Verder informatie over het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie vind je op de website van Vlaanderen.be