Communicatieverplichtingen nieuwe projecten ESF en AMIF (2021-2027)

Alle projecten die financiële steun krijgen uit het ESF+- of AMIF-fonds zijn gebonden aan de communicatierichtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder leggen we je stapsgewijs uit wat je als bedrijf of organisatie moet doen om je communicatie op punt te stellen. Heb je bijkomende (communicatie)vragen, aarzel niet om ons te contacteren via europawse@vlaanderen.be

We vragen om je project duidelijk zichtbaar te communiceren door het combinatielogo van Europa en Vlaanderen te gebruiken op alle communicatie rond jouw specifiek project.

1. Download het combinatielogo van de Europese Unie en Vlaanderen

Hieronder kan je het enige geldende logocombinatie downloaden in verschillende formaten.

Combinatielogo (Vlaams embleem + Europees embleem)

Combinatielogo te gebruiken op een bleke achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo te gebruiken op een donkere achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo in zwart / wit op een bleke achtergrondeps-formaatpng-formaat
Combinatielogo in zwart / wit op een donkere achtergrondeps-formaatpng-formaat

Vlaams embleem (te gebruiken op affiche als logo co-financiering)

Dit logo moet je toevoegen aan je affiche. Hoe je dat doet, lees je in de volgende stap.

2. Maak en download je persoonlijke affiche

Hang een affiche op een publieke, zichtbare plaats met informatie over het project en vermelding van de steun van de Europese Unie. Je mag de affiche ook weergeven op een digitaal scherm. De affiche heeft minimaal een A3-formaat.

Je kan in vier simpele stappen zelf je affiche maken en downloaden.

AMIF-projecten kunnen een motivatie indienen als het afficheren niet mogelijk, passend of wettelijk beperkt is. Dit voor veiligheid, openbare orde, strafrechtelijk onderzoek of bescherming persoonsgegevens. Je kan je motivatie indienen via europawse@vlaanderen.be 

3. Communiceer via je website en sociale media

Heb je een bedrijfs- of organisatiewebsite en/of socialemediakanalen? Bekijk hieronder wat van toepassing is voor jouw project. Je hoeft niet speciaal voor je project een website of sociale mediakanalen op te zetten.

Projectpagina op je website

Voorzie op je bedrijfs- of organisatiewebsite een plaats waar je een korte beschrijving van je ESF-project opneemt.
Vermeld zeker (1) het doel van het project, (2) het resultaat dat je hoopt te halen met het project en (3) het feit dat je organisatie voor dit project financiële steun ontvangt van de Europese Unie. Maak hierbij gebruik van het combinatielogo dat je hierboven kan downloaden.

Toon je steun op sociale media

Heb je sociale mediakanalen? Dan kan je de Europese steun op verschillende manieren tonen.

 • Voeg het logo toe aan je profielfoto of header.
 • Vermeld je Europese steun in de introductie of bio van je pagina of kanaal.
 • Tag ons in je berichten rond jouw project
  o LinkedIn: Europa WSE
  o X: @europa_wse
  o Facebook: Europa WSE

4. Gebruik het logo op al je documenten en communicatiemiddelen

Maak je steun van Europa bekend door op alle (administratieve) documenten en communicatiemateriaal naar de deelnemers of het publiek het combinatielogo te plaatsen. Je kan ook andere documenten of communicatiemiddelen inzetten om je deelnemers of het grote publiek te informeren over je project. Denk bijvoorbeeld aan:

 • flyers, folders, pennen, gadgets of infofiches
 • organisatie van evenementen
 • vermelding in de media

Wanneer je gebruik maakt van deze bijkomende communicatiemiddelen, vermeld je overal het combinatielogo.

Europese of Vlaamse instanties die geïnteresseerd zijn in jouw project mogen je vragen om je communicatiemateriaal te gebruiken. 

5. Wees voorbereid op controles

Bevoegde controle-instanties van de Vlaamse overheid en de Europese Unie voeren controles uit op het naleven van bovenstaande communicatieverplichtingen. Daarom is het belangrijk dat je als promotor op elk moment toegang verleent tot alle locaties waar ESF-projecten plaatsvinden.

Worden de bovenstaande verplichtingen niet nageleefd, dan kan Europa WSE een financiële correctie toepassen van 3% op het ontvangen bedrag.

6. Communicatieverplichtingen handig en kort samengevat

Download deze infografiek die je kort de essentie van de communicatieverplichtingen meegeeft als geheugensteuntje.

infografiek communicatieverplichtingen 2021-2027