Stappenplan projectaanvraag indienen

Eenmaal je het juiste gebruikersrecht hebt gekregen via je wettelijke vertegenwoordiger of lokale beheerder, kan je aanmelden met de overeenstemmende rol in Platos. Doorloop de volgende stappen.

  1. Meld je voor jouw organisatie aan bij Platos via https://loket.wse.vlaanderen.be/platos  

Je zal gebruik moeten maken van een digitale sleutel om je identiteit te bewijzen. Mogelijke digitale sleutels zijn eID, itsme, een beveilingscode... Vervolgens kies je de onderneming of dienst waarvoor je inlogt. Klik niet op jouw eigen naam (natuurlijk persoon).

  1. Selecteer de oproep waarvoor je een project wilt opstarten 

Om een nieuwe aanvraag te starten, klik je op de knop ‘start nieuwe aanvraag’ en selecteer je de oproep waarvoor je een aanvraag wil opstarten. Je krijgt vervolgens een overzichtspagina te zien van alle oproepen waarvoor binnen de gekozen maatregel een aanvraag kan worden ingediend. 

  1. Start een projectaanvraag voor de gekozen projectoproep 

Klik op de oproep waaronder jouw project valt. Je krijgt een scherm te zien met informatie over de specifieke oproep. Via de knop ‘Volgende’ onderaan dit scherm kom je terecht bij de effectieve projectaanvraag.  

  1. Vul de gevraagde informatie in de overeenkomstige velden in 

Om een projectaanvraag in te dienen moet je verschillende velden invullen:

  • projectspecifieke informatie (met o.a. de naam, inhoud en projectperiode)
  • contactgegevens
  • informatie over de organisatie die het project beheert
  • een rekeningnummer waarop de uitbetaling mag worden uitgevoerd
  • (eventueel) informatie over de partnerorganisatie of onderaannemer (als er sprake is van een samenwerking).

In een laatste stap worden tenslotte ook de (financiële) voorwaarden gecontroleerd. De status geeft aan of aan de voorwaarden is voldaan. Als dat niet het geval is, heb je tot het einde van de deadline de tijd om dit in orde te brengen.  

  1. Onderschrijf het project om in te dienen 

Als alle velden correct zijn ingevuld, kan de aanvraag worden onderschreven. Dit onderschrijven geldt als projectovereenkomst en kan enkel worden uitgevoerd door de rol ‘Organisatieverantwoordelijke’. Nadat de organisatieverantwoordelijke het project onderschreven heeft, is het project ingediend bij Europa WSE. 

Na het indienen van het project, kan je de status opvolgen via het tabblad ‘projectstappen’.