Roadshows Europa WSE - Sessie Inclusie

Inclusieve ondernemingen

Met Europa WSE willen we inclusieve ondernemingen realiseren om zo meer mensen, vooral zij die moeilijker hun weg vinden, duurzaam te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit zijn ondernemingen die oog hebben voor het arbeidspotentieel van kwetsbare groepen en investeren in het inclusief maken van hun werkvloeren. Tot eind 2023 doen we dat door tien projecten inclusief ondernemen te ondersteunen. Voor de zomer stellen we het vernieuwde subsidiekader voor en in deze sessie gaan we in op de uitdagingen voor een versterkte werking inclusieve ondernemingen.

Doelpubliek:

 • Arbeidsmarktbemiddelaars
 • Sectoren
 • Sociale partners
 • Lokale besturen

Lokale partnerschappen

Ons team wil partnerschappen (met daarin VDAB, lokale besturen en anderen) ondersteunen om een effectieve werking op te zetten voor personen met een complexe problematiek. Tijdens deze workshop maak je kennis met de manier waarop we de komende jaren onze ondersteuning zullen organiseren.  

Doelpubliek:

 • VDAB intensieve dienstverlening 
 • Lokale besturen
 • Dienstverleners met interesse in complexe problematieken 
 • Organisaties die de doelgroep vertegenwoordigen 

Inburgering

Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers in Vlaanderen een zinvol participatietraject op maat kunnen volgen dat hen de kans geeft om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden? Hoe kunnen we samen acties opzetten om een divers en kwaliteitsvol aanbod te ontsluiten? Via een regionaal en sterk netwerkleiderschap zetten we hierop in. Benieuwd naar hoe we dit precies willen realiseren? Schrijf je dan in voor deze sessie.

Doelpubliek:
De oproep richt zich tot lokale besturen en samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen. Zij werken samen met organisaties uit de regio om zinvolle participatie- en netwerktrajecten vorm te geven en aan te bieden. De sessie is dus ook interessant voor buddywerkingen, aanbieders vrijwilligerswerk, sportclubs, jeugdverenigingen, bedrijven, … Kortom: voor iedereen die kan bijdragen tot het verbreden van het netwerk van een nieuwkomer in jouw regio.

Detentie

Gedetineerden en ex-gedetineerden voorbereiden op hun re-integratie in de samenleving vraagt om een goed afgestemd aanbod van hulp- en dienstverlening, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Europa WSE zet samen met het Agentschap Justitie en Handhaving in op het creëren en versterken van samenwerkingsverbanden, om zo de directe dienstverleningen te versterken voor (ex-)gedetineerden. We doen dit afgestemd met de doelstellingen van het transversale Strategisch Actieplan voor Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (STRAP). Tijdens de roadshows bieden we graag een blik op hoe we dit de komende jaren samen vorm willen geven. 

Doelpubliek:

 • Dienstverleners
 • Lokale besturen
 • Beleidsmakers