Roadshows Europa WSE - Sessie Leren

MVO en sociale innovatie

De maatschappelijke uitdagingen waar we nu voor staan vragen om een samenwerking over sectoren en beleidsdomeinen heen. Tijdens dit programma slaan we de brug tussen ondernemingen, organisaties, publieke instellingen… om deze maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In deze sessie geven we graag meer uitleg over hoe we dit willen aanpakken.

Doelpubliek:
Deze sessie is interessant voor bedrijven en (lokale) organisaties en actoren. Ook lokale besturen zijn welkom om te kijken hoe zij mee maatschappelijke verandering lokaal kunnen ondersteunen.

Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen

Ons team ‘Competentieversterking en levenslang leren in intersectorale partnerschappen’ wil investeren in partnerschappen door hen te ondersteunen om proactief naar organisaties toe te stappen. We willen dat de partnerschappen toekomstgericht en duurzaam competentiedenken binnenbrengen bij KMO’s én de koppeling maken met levenslang leren en opleiding (in allerlei vormen). Tijdens onze workshop lichten we toe hoe we dit organiseren.

Doelpubliek:

  • Sectorfondsen
  • Sociale partners
  • Speerpuntclusters
  • Netwerkorganisaties
  • Private en publieke opleidingsverstrekkers

Leerecosystemen

Leerecosystemen bieden mensen contexten – buiten het leslokaal of de werkvloer - waarin ze met goesting en vanuit interesse (nieuwe) dingen proberen, en zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leren doen we immers niet alleen in klaslokalen, maar ook in het dagelijkse leven, vaak van en met elkaar. Denk aan wat we doen wanneer we onze hobby uitoefenen. Of wanneer we als vrijwilliger actief zijn bij een jeugdbeweging en een spel in elkaar steken voor zondagnamiddag. Of wanneer we samen met buren een gemeenschapstuin onderhouden.

Doelpubliek:
Leerecosystemen worden gevormd door lokale actoren zoals bibliotheken, musea, jeugdhuizen, zorginstellingen, sportclubs, techniekclubs … die samen activiteiten opzetten zodat jong en oud in hun omgeving kansen vinden om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen in een context die aansluit op hun interesses. Voor al deze lokale actoren bevat deze sessie nuttige informatie.

Lerende organisatie

Ons team 'Lerende organisatie' helpt KMO’s in Vlaanderen om zich te blijven ontwikkelen in een veranderende wereld, met zorg voor de medewerkers en de omgeving. Tijdens deze workshop maak je kennis met de uitdagingen waarop we de komende jaren zullen inzetten en een eerste blik op hoe we dit trachten te verwezenlijken.

Doelpubliek:

  • Intermediairs: sociale partners, sectorfondsen, (in- en externe) preventiediensten…
  • HR-Dienstverleners en/of L&D-dienstverleners
  • Zaakvoerders van KMO’s en personeelsverantwoordelijken