Leerecosystemen: pilootprojecten opgestart in Limburg en de Westhoek

Gepost op 30/06/2022

Vlaanderen zit in de Europese middenmoot als het aankomt op deelname aan levenslang leren. ESF gaat nu experimenteren met een nieuwe piste om de leergoesting bij Vlamingen verder aan te wakkeren: het leerecosysteem.

Een leerecosysteem is een ruim partnerschap van lokale actoren, waarbij diverse vormen van leren op lokaal niveau met elkaar en met andere sectoren verbonden worden. Naast de klassieke leeractoren zoals scholen en opleidingsinstellingen worden ook andere lokale spelers aangesproken, spelers die we vandaag minder in verband brengen met leren. Voorbeelden van die andere spelers zijn culturele verenigingen, musea, bibliotheken, zorginstellingen, sportclubs, bedrijven, welzijnsdiensten …

Vindt u dit allemaal nog een beetje vaag? Geen nood, ook voor ons, ESF Vlaanderen, is het leerecosystemen iets dat nog concrete invulling moet krijgen. Daarom hebben we een aantal pilootprojecten opgestart, om te leren hoe een leerecosysteem in de praktijk kan worden opgezet. De twee experimenten situeren zich in regio’s met een erg verschillend profiel, de Westhoek en de provincie Limburg. Zo kunnen we in twee verschillende contexten leren wat werkt en wat niet werkt, en vervolgens het leerecosysteem op meerdere plaatsen in Vlaanderen ingang doen vinden.

EPALE, het elektronisch platform voor volwasseneneducatie binnen de Europese Commissie, publiceerde onlangs een boeiend artikel over het Vlaamse experiment met ecosystemen. Lees hier het artikel.