Horizontale thema's

EU-Handvest van de grondrechten en VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Beheerautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het ESF+ en AMIF hebben in de regelgeving een aantal nieuwe taken gekregen met betrekking tot het bewaken van mensenrechten en gelijke kansen voor personen met een handicap. Deze nieuwe verantwoordelijkheden zitten vervat in de twee onderstaande horizontale randvoorwaarden, die bepalen dat de lidstaten en de beheerautoriteiten

De begunstigden van ESF-acties engageren zich tot naleving van het EU-Handvest en het VN-Verdrag door het ondertekenen van de Algemene voorwaarden.

De beheerautoriteit bewaakt deze horizontale randvoorwaarden en rapporteert over de naleving ervan aan het monitoringcomité. De beheerautoriteit laat zich daarvoor bijstaan door gemandateerde instanties zoals het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

Burgers kunnen bij het Vlaams mensenrechteninstituut een melding maken van discriminatie of schending van mensenrechten.

 

Nathan Rockelé

Telefoon
0473 567125