Schrijf je in voor webinars rond het infopunt e-leren

Gepost op 13/09/2021

VDAB organiseert in september drie webinars om aan de slag te gaan met e-leren.

Dit infopunt kadert in een breder actieplan E-leren, dat als doel heeft om e-leren en de digitale opleidingsmogelijkheden breed ingang te laten vinden bij de opleidingsverstrekkers. Het atieplan wil zo ook lerenden met een digitale achterstand bereiken.

Het kadert binnen het VESOC-akkoord Alle Hens aan Dek (AHAD) dat werd goedgekeurd op 14 december 2020 en steunt op 3 pijlers: 1) Opleiding, 2) Iedereen duurzaam aan het werk en 3) Digitale transformatie, waaronder het actieplan E-leren. 

U kan inschrijven voor de drie webinars op de website van de VDAB

U leest alles over Alle Hens aan Dek op hun website.