We zoeken organisaties om mee te bouwen aan lokale partnerschappen

Gepost op 05/04/2023

Europa WSE roept organisaties met expertise op om bij te dragen aan een partnerschapswerking om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen

We willen vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. We willen hen helpen om vanuit hun context, gehoord/gezien te worden rond hun uitdagingen om ten volle te participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zal deze doelgroep de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om te participeren in de maatschappij.

Europa WSE faciliteert met deze call for interest de zoektocht van lokale besturen en VDAB naar mogelijke partners. We zoeken experten die kunnen omgaan met de complexiteit van de problematiek van de beoogde doelgroep, met als ultiem doel een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.