Call for interest “Lokale partnerschappen”

Bijdragen aan een partnerschapswerking om de sociale inclusie van personen met een complexe problematiek te bevorderen

Europa WSE wil vanaf 2024 een dienstverlening faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. We willen hen helpen om vanuit hun context, gehoord/gezien te worden rond hun uitdagingen om ten volle te participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Vanuit hun sterktes, competenties en talenten, zal deze doelgroep de nodige ondersteuning krijgen om zelf stappen te zetten om te participeren in de maatschappij.

Europa WSE faciliteert met deze call for interest de zoektocht van lokale besturen en VDAB naar mogelijke partners. We zoeken experten die kunnen omgaan met de complexiteit van de problematiek van de beoogde doelgroep, met als ultiem doel een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt.

Proces

Deze call situeert zich in de 3de stap van het partnerschapsvormingsproces dat de lokale partnerschappen van 2024 voorbereidt en vormt:

  • Stap 1: Afbakenen van de werkingsgebieden waarbinnen de lokale partnerschappen zich organiseren.
  • Stap 2: Identificeren van de lokale noden die bepalen welke expertise er nodig is binnen een werkingsgebied.
  • Stap 3: Matching van de expertise van andere organisaties op de lokale noden.
  • Stap 4: Partnerschapsontwikkeling waarbij VDAB, lokale besturen en andere gematchte organisaties zich voorbereiden om onder andere een team te vormen en de dienstverlening vorm te geven.) 

Hoe kandidaat stellen?

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen per werkingsgebied. Per werkingsgebied wordt er een “lokaal addendum” opgeladen. De addenda geven aan hoe het werkingsgebied is afgebakend en welke lokale noden er geïdentificeerd zijn in stap 2 van het partnerschapsvormingsproces.

Alle informatie over de verschillende noden per werkingsgebied vind je terug op onze infopagina over de lokale partnerschappen.

De details over deze call vind je terug in de bijlage hieronder

Wil je je als organisatie graag kandidaat stellen voor een bepaalde regio. Vul dit formulier in en stuur het door naar de lokale contactpersoon. De deadlines voor kandidaat stellen vind je telkens terug in het document lokale noden per werkingsgebied.

Infosessie

We organiseerden twee digitale infosessies (6/4 en 17/4) om deze call for interest toe te lichten. Hieronder kan je de eerste infosessie herbekijken.