Autonome werkmotivatie als focus voor HRM-systemen binnen organisaties

Gepost op 04/01/2023

Oproep 375, 386, 396, 412, 424, 436, 445 Duurzaam loopbaanbeleid

Dit rapport onderzoekt de evalueerbaarheid van de ESF-Oproep Duurzaam Loopbaanbeleid. Deze studie had een tweeledige doelstelling. Enerzijds werd een toetsing gemaakt van de evalueerbaarheid van het ontwerp van de ESF-oproep op het vlak van duidelijkheid, plausibiliteit en validiteit. Anderzijds werd de

evalueerbaarheid van de ESF-oproep verhoogd door het opmaken van een nieuw inhoudelijk kader op basis van wetenschappelijke gevalideerde concepten en theorieën inzake welzijn en motivatie op het werk. Dit gebeurt op basis van het Job-Demands resources model, zelfdeterminatietheorie en procestheorie inzake HRM. Dit kader werd gebruikt om de ESF-oproep bij te sturen en in haar nieuwe vorm ‘DRIVE’ in december 2019 te lanceren. Dit nieuwe inhoudelijke kader vormt de inhoudelijke scope voor de geplande ex-post impactevaluatie van DRIVE.