Onderzoek naar Lokale partnerschappen rond personen met een kwetsbare problematiek

Gepost op 04/07/2023

Markt of netwerk? Overheidssturing via marktwerking en samenwerking in het domein van werk en integratie van werkzoekenden

Afwegingskader en lessen voor de lokale partnerschappen, ondersteund door Europa WSE

Het nemen van weloverwogen en verantwoorde beslissingen bij het uitbesteden van dienstverlening in het domein van werk en integratie is van essentieel belang. Om organisaties en beleidsmakers te ondersteunen bij dit proces heeft een recent onderzoek een afwegingskader ontwikkeld.

Dit kader fungeert als een waardevol instrument dat praktijklessen, praktijkvoorbeelden, literatuur en diverse stakeholders combineert. In dit artikel onderzoeken we de belangrijkste aspecten van dit afwegingskader, dat de nadruk legt op inhoudelijke overwegingen in plaats van formele of juridische aspecten. We gaan dieper in op de drie niveaus van afweging, de risico's bij uitbesteding aan specifieke doelgroepen en de voorgestelde verzachtende maatregelen die zowel het markt- als het netwerkmodel omvatten.

We ontdekken hoe dit afwegingskader kan helpen bij het vinden van het juiste evenwicht tussen uitbesteding en het waarborgen van kwalitatieve dienstverlening in het complexe werkveld van werk en integratie.

Een beschrijving van de doelgroep van de Lokale Partnerschappen

Een illustratie met Persona’s en Customer Journeys op basis van de ESF-oproep Outreach & Activering.

Het nieuwe ESF+ programma staat voor een belangrijke strategische uitdaging: het operationaliseren van de prioriteit op het gebied van sociale inclusie via lokale partnerschappen voor kwetsbare groepen. Een cruciale vraag die hierbij opkomt, is hoe we "kwetsbaarheid" moeten definiëren. Welke werkzoekenden of niet-beroepsactieve personen zouden baat hebben bij dergelijke lokale partnerschappen?

Om deze partnerschappen te ondersteunen en een duidelijk en concreet beeld te krijgen van de beoogde doelgroep, inclusief de diversiteit ervan, is besloten om een aantal persona's en customer journeys op te stellen op basis van ervaringen uit de oproep Outreach & Activering, die zich op dezelfde doelgroep richtte. Met deze benadering willen we inzicht bieden in de behoeften, ervaringen, doelen en gedragingen van de doelgroep.

Dit rapport presenteert de resultaten van deze waardevolle oefening en werpt een licht op de effectiviteit van lokale partnerschappen bij het bevorderen van sociale inclusie en het bereiken van kwetsbare groepen.

Impactevaluatie ESF-oproep outreach & activering

Resultaten empowermentmeting

Dit rapport behandelt de empowermentmeting die is uitgevoerd in het kader van de oproep Outreach en Activering. Het doel van deze oproep was om outreachende en geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves in Vlaanderen en Brussel.

In het rapport wordt het concept empowerment uitgelegd, worden de ervaringen van dienstverleners met de meetschaal beschreven, worden de resultaten van de meting toegelicht en worden enkele aanbevelingen voor toekomstige dienstverlening geformuleerd.