Wat mag je verwachten over 'Organisatienetwerken: participatietraject voor nieuwkomers'?

Roadshows 2023: Europees programma 2021-2027

Het participatie- en netwerktraject moet nieuwkomers in Vlaanderen de kans geven om hun sociaal netwerk te versterken en te verbreden door bijvoorbeeld samen met een buddy op pad te gaan, zich in te zetten als vrijwilliger of een kennismakingsstage te doen in een organisatie of bedrijf.

Met deze nieuwe pijler aan het inburgeringsbeleid brengt Vlaanderen nieuwkomers en de ontvangende samenleving op een positieve manier met elkaar in contact. Inzicht krijgen in elkaars leefwereld leidt tot een positieve houding tegenover diversiteit en tot meer tolerantie en verdraagzaamheid in de samenleving.

Om de diverse groep nieuwkomers – met verschillende interesses, noden, talenten, dromen – een participatietraject op maat te laten volgen, is er nood aan een brede waaier aan mogelijkheden. Elke burger, elke organisatie, elk bedrijf is potentieel aanbieder van een participatietraject.Met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) activeren we zoveel mogelijk actoren uit de samenleving om een divers, toegankelijk en kwalitatief aanbod aan participatietrajecten uit te bouwen.

Via organisatienetwerken de brede samenleving activeren

Het activeren van de samenleving voor participatietrajecten is een complexe uitdaging. Het overschrijdt de capaciteit van één organisatie. Kennis en middelen zitten verspreid over tal van actoren. Daarom kiezen we niet voor een klassieke projectoproep naar individuele organisaties, maar investeren we in de uitbouw van organisatienetwerken.

Wat houdt de strategie van de organisatienetwerken in?

  • In 18 regio’s – Brussel, Antwerpen, Gent en de 15 Vlaamse referentieregio’s – bouwen we een organisatienetwerk uit rond het thema 'participatietraject nieuwkomers'.
  • Het organisatienetwerk bestaat uit lokale besturen en organisaties die samen leren, uitdagingen in kaart brengen en acties opzetten om aanbod te ontsluiten. Ze delen kennis en middelen om de gemeenschappelijke ambitie waar te maken: iedere nieuwkomer in de regio kan een zinvol participatietraject op maat kan volgen.

Projectoproepen

  • Via een eerste projectoproep stellen we in elke regio netwerkleiders aan die het organisatienetwerk uitbouwen en het actiegericht leerproces begeleiden. Het netwerkleiderschap wordt opgenomen door een lokaal bestuur of een samenwerking van lokale besturen uit de regio.
  • Een tweede oproep stelt middelen beschikbaar voor de organisatienetwerken om door hen geformuleerde acties, te financieren.

Volg de opstart van de regionale organisatienetwerken op onze website.